Een woud van geel-witte verkeerspaaltjes en enkele stevige betonblokken vormen voortaan op de Guilleminlaan in Geraardsbergen een buffer tussen de voortuin van het echtpaar Van Dam-Cauwel en de rijweg. Die ingrijpende beschermingsmaatregel kwam er nadat op 3 jaar tijd 7 wagens uit de bocht gingen en de voortuinmuur van het getergde echtpaar telkens weer sloopten.

,,Dit jaar was het bijzonder erg. Op vier maanden tijd kregen we er 4 keer mee te maken. We hebben nu verkeerspaaltjes en betonblokken gevraagd en gekregen om onze woning te beschermen. Ik vrees dat ze hier anders vroeg of laat zouden binnenrijden,'' zegt Marc Van Dam.

,,De meeste ongevallen gebeuren in het weekend, bij regenweer en tegen hoge snelheid. Men mag hier maar 50 kilometer per uur rijden, maar daar stoort men zich niet aan. Het gaat om chauffeurs die de bocht verkeerd inschatten: die kondigt zich zacht aan, maar maakt plots een scherpe draai en dat verrast sommigen. De wagens die hier uit de bocht gingen, waren steeds total loss. Daarbij vielen 2 gekwetsten. Het gaat meestal om jonge kerels uit de regio die de weg kennen. Als die na het ongeval worden opgehaald, horen we van hun verwanten steeds hetzelfde verhaaltje: zij drinken nooit, rijden nooit snel, zijn altijd braaf en gebruiken nooit drugs,, stelde Marc vast.


Slapeloos
Het echtpaar hiled aan de ongevallen al veel slapeloze nachten over. ,,Ik kreeg er op den duur een hoge bloeddruk van. En mijn vrouw Anita was telkens doodsbang als ik het muurtje herstelde, stel je voor dat een auto de bocht mist als je aan het werk bent. Bovendien waren er veel discussies met de verzekeringsmaatschappij, dat vreet aan je. Al die miserie valt eigenlijk niet te vergoeden,'' vertelt Marc.

De Guilleminlaan is een gewestweg en het was pas na ruim een jaar intens aandringen bij de gewestelijke administratie -- ook langs politieke weg -- dat het echtpaar zijn slag thuishaalde. ,,Op den duur heeft men ingezien dat het hier om een ernstige zaak gaat. De overheid heeft nu paaltjes geplaatst, de stad zette betonblokken in de tuin. Het oogt niet mooi, maar het is wel veilig. En het lijkt effect te hebben, we hopen dat dit zo blijft.'' Marc en Anita verwachten nog méér veiligheidsmaatregelen: een waarschuwend knipperlicht en een wegmarkering die de maximale snelheid aankondigt.

Het koppel blijft intussen niet bij de pakken zitten. In de voortuin ligt al een hoop bakstenen klaar om het voortuinmuurtje nogmaals op te bouwen. ,,Ik hoop dat het voor de laatste keer is,'' zucht Marc.