,,Als we nu geen echt grondige vernieuwing doorvoeren, verliezen we onze potentiële klanten aan gemeenten, die terzake wel een inspanning hebben gedaan.'' Daarmee schetste schepen van Openbare Werken Michel Casteur de basisgedachte achter de totale heraanleg van de Centrumlaan en belendende straten. Samen met de nv Breevast, verantwoordelijk voor het Ninia winkel- en wooncomplex en de nv Aquafin neemt het stadsbestuur een grote uitdaging aan.

Zowat dertig jaar geleden liet Wijlen Armand De Riemaecker als schepen van Openbare Werken terug de Centrumlaan dwars door de moerasgrond van de Oude Dender trekken. Meteen lag een nieuwe invalsweg open naar het hart van de stad. Die slagader is nu, mede door de realisatie van het Ninia-project, aan een grondige facelift toe. Het prijskaartje is niet mis: bijna 120 miljoen frank (euro 2,950 miljoen).

,,De uitvoeringstermijn voor deze omvangrijke werken bedraagt 170 werkdagen,'' zegt schepen Casteur. ,,Nooit eerder is die termijn zo krap geweest. Maar economische en verkeerstechnische redenen dwingen ons ertoe. Als materiaal kozen we zoveel als mogelijk natuursteen. Die houdt jarenlang zijn kwaliteit en charme.'' De buurtbewoners konden de plannen al inkijken en kennismaken met de voorgestelde materialen en verlichtingsarmaturen.


Centrumlaan
De nv Aquafin neemt de collectorwerken voor haar rekening (47 miljoen frank of euro 1,165 miljoen) in de Centrum-, Bevrijdings- en Onderwijslaan, inclusief de heraanleg van de wegverharding. De nv Breevast staat in voor de pleinverharding op het eigen terrein langs de Centrumlaan en voor het voetpad in de Kaardeloodstraat (11,3 miljoen frank of euro 279.749). Goed de helft van het investeringsbedrag (60,7 miljoen frank of euro 1,505 miljoen) valt ten laste van de stad. Die kan wel rekenen op overheidstoelagen voor de rioleringswerken en het fietspad.

Volgens ingenieur Vijverman van het studiebureau Van De Sype ,,leende de 40 meter brede Centrumlaan zich uitstekend tot het ontwerpen van iets prestigieus en klassevol. De brede trottoirs en de pleinen zullen uitnodigen tot gezellig wandelen en winkelen. Als invalsweg tot de stad krijgt de laan een asfaltbedekking met twee rijstroken van 3 meter breedte. Ter hoogte van de Kaardeloodstraat zitten een scherpe knik en een verhoogd middeneiland. Vanaf de rotonde tot het Oudstrijdersplein loopt een dubbel fietspad langs de kant van het Ninia-complex. We voorzien in bomenrijen van lijsterbes en andere groenaccenten.''


Verkeer
,,De eerste fase van de werken is zelf nog eens opgedeeld in twee fasen en omvat de strook tussen het eerste deel van de Centrumlaan en de Oudstrijdersplaats. Tijdens het eerste gedeelte moet het doorgaand verkeer langs de Centrumlaan in beide richtingen verzekerd zijn. De tweede fase omvat de werken tussen de rotonde en de Kaardeloodstraat met de aanleg van het voetpad en het plein tussen het nieuwe winkelcentrum en het fietspad. In een laatste fase komen de Kaardeloodstraat, de Onderwijs- en de Bevrijdingslaan aan bod. Deze start enkel na de asfaltering van de Centrumlaan, zodat plaatselijk verkeer mogelijk is.''

Wellicht starten de werken rond april e.k. Het Ninia-complex gaat open op 7 september 2002.