Herman Van den Abbeele, Fons Hermans en Norbert De Batselier werden gisteravond door hun collega's in de Dendermondse gemeenteraad uitgebreid gehuldigd. Alle fractieleiders hadden woorden van lof, en er waren bloemen en een erepenning voor de drie zilveren raadsleden. ,,Bedankt voor tachtig jaar inzet'', maakten men de som van de drie politieke carrières.

Vooral voor Fons Hermans (Samen) had de gemeenteraad een bijzondere betekenis. Niet alleen werd de vroegere eerste schepen gehuldigd omwille van zijn vijfentwintig jaar lidmaatschap van die gemeenteraad, voor Hermans werd het ook de laatste raadszitting. Hermans wisselt immers zijn stoel in de gemeenteraad voor een zitje in de OCMW-raad. Onmiddellijk na de huldiging mocht Carlo Van Hoey (28) gisteren dus reeds de eed afleggen als nieuw raadslid.

Net als Hermans -- toen voor de CVP -- stapte ook Norbert De Batselier (Inzet) een kwart eeuw geleden als BSP-verkozene in de eerste gemeenteraad van de fusiegemeente Dendermonde. Voor De Batselier betekende het het begin van een indrukwekkende politieke carrière die nationaal zou verzilverd worden met ministerambten en het voorzitterschap van het Vlaams Parlement. In Dendermonde slaagde De Batselier er in 1994 met zijn Inzet-project in de CVP-hegemonie te breken. De Batselier werd burgemeester.

Herman Van den Abbeele (Inzet) was als Volksunie-verkozene politiek actief in de zelfstandige gemeente Schoonaarde. Na de fusie in 1976 vervolgde de huidige ouderdomsdeken -- 66 jaar en 31 jaar raadslid -- zijn politieke carrière op de oppositiebanken in Dendermonde. Bij de verkiezingen van 1994 was Van den Abbeele een belangrijk element in het Inzet-project. Vandaag is hij aan zijn tweede legislatuur als schepen bezig. ,,Samen tachtig jaar inzet.'' De drie jubilerende raadsleden vonden dat heel gewoon...