Zeven Kempense OCMW's hadden zaterdag alle reden om fier te zijn. Onder hun goedkeurend oog metselde Vlaams minister Mieke Vogels de symbolische eerste steen in van het woon- en zorgcentrum Ter Kempen dat aan de Smissestraat in Meerhout oprijst. Het gaat om een project dat zich specifiek richt naar de opvang van demente bejaarden.

,,Het initiatief komt van de OCMW-besturen van Balen, Dessel, Ham, Laakdal, Meerhout, Retie en Tessenderlo'', zei Louis Das. ,,We zijn in 1992 met dit dossier gestart en twee jaar later hadden we het al ingediend bij de bevoegde minister. Helaas ging het daar minder snel. De toenmalige minister gelastte ons bovendien nog met een bijkomende studie naar de behoeften voor rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen in Vlaanderen''.

,,Even leek het er zelfs op dat het project er niet zou komen. Gelukkig hebben we doorgezet en groot was onze vreugde toen minister Vogels in april van dit jaar liet weten dat ze het project zowel goedkeurde als subsidieerde. Half september zijn de bouwwerken dan ook gestart''.

,,We mogen verwachten dat het gebouw in de loop van 2004 in gebruik kan worden genomen. Niks te vroeg want die vijftig bedden zijn in de regio meer dan nodig. Het aantal demente bejaarden, waarvan de meesten bovendien thuis verzorgd worden, neemt immers nog steeds toe. Met Ter Kempen richten we ons op de zwaarste vormen van dementie omdat er vooral voor die mensen een gebrek is aan bijkomende initiatieven''.


Volledig gelijkvloers
De totale kostprijs van het nieuwe project wordt op zowat 4,6 miljoen euro geraamd. Er werd heel bewust gekozen voor een volledig gelijkvloers project met een niet doodlopende gang rond een centrale binnentuin.

,,Voordeel daarvan is dat de demente bejaarden niet verloren kunnen lopen en steeds terecht komen op de plaats waar ze moeten zijn. Dat idee heeft op andere plaatsen zijn waarde al bewezen'', zei Jos Geys van Welzijnszorg Kempen weten.

,,In totaal kunnen dertig werknemers aan de slag. Een aantal daarvan kunnen door halftijdsen ingenomen worden. Zo komen we zeker aan veertig nieuwe jobs''.

De voorzitter van het bestuurscomité legde ook nog de nadruk op de goede samenwerking met de thuiszorg van de betrokken OCMW's. ,,Met Welzijnszorg Kempen hebben we enkele dagen geleden nog een aanvraag ingediend voor de oprichting van een regionale dienst gezinszorg. Een uitbreiding van de thuiszorg is immers meer dan nodig''.