Hannelore Van Leerberghe (12) uit de Rozeveldstraat 51 in Torhout werd zaterdagmorgen levenloos aangetroffen door haar moeder Maria Kimpe. Het meisje voelde zich vrijdagavond al ziek, wat er mogelijk op wijst dat het reukloze CO-gas slechts geleidelijk de woning binnendrong. De huisarts van wacht schreef de hoofdpijn en misselijkheid evenwel toe aan examenstress.

Hannelore Van Leerberghe was leerlinge aan de Middenschool Sint-Rembert in Torhout en volgde er het eerste jaar Latijn. Haar vader overleed pas eerder dit jaar. ,,Ze was een levenslustig meisje. Haar klasgenootjes worden vanmorgen opgevangen in de huiskapel voor een bezinningsmoment, samen met de directie, de leerkrachten en de leerlingenbegeleiding. De klasleraar heeft een poëtische tekst opgesteld'', aldus leraar-resident Hans Maton. ,,We hebben een kaartje gemaakt ter herinnering aan Hannelore dat we aan de leerlingen zullen uitdelen. Ook de ouders zijn verwittigd. De klas zit volop in de proefwerken, daarom zullen Hannelores medeleerlingen de examens in een apart lokaal afwerken zodat opvang mogelijk is.''

Hannelore Van Leerberghe wordt op zaterdag 21 december om 10 uur begraven in de decanale Sint-Pieterskerk van Torhout. (MCa)