Klanten van de Dexia-kantoren in de regio Roeselare-Izegem krijgen met de jaarwisseling geen traditioneel geschenk. De 3.000 euro die daaraan gespendeerd wordt, gaat nu naar het goede doel.

Het idee om het bedrag dat traditioneel voor een nieuwjaarsgeschenk voorzien wordt aan een goed doel te geven, kent succes bij de klanten. ,,We hebben wel de mensen die instaan voor de loketwerking gesensibiliseerd. Zo weten ook de klanten duidelijk waarover het gaat'', zegt Ivan Cloostermans van Dexia. ,,Je zult er altijd wel hebben die zeuren'', merkt Ivan Cloostermans op. ,,Maar het overgrote deel staat achter de actie. De 700 strookjes die de klanten van de tien kantoren uit de regio Roeselare-Izegem invulden, vormen hiervan het bewijs. Op die strookjes kunnen de klanten hun voorkeur aanduiden. Zo wordt bepaald welk project welk bedrag krijgt.''

De in totaal 3.000 euro wordt verdeeld onder De Mantel, Vluchthuis Roeselare en Protos. ,,Het is niet zo dat één van de drie met lege handen naar huis zal moeten, wel bepalen de klanten de verdeelsleutel van het bedrag'', verzekert Ivan Cloostermans.

Aan de loketten van de betrokken Dexiakantoren liggen folders van de drie projecten. Eind januari zal de juiste verdeelsleutel van de som bekendgemaakt worden.

(FM)