De Izegemse Agalev-afdeling voerde vrijdagavond een ludieke actie aan het Stedelijke Auditorium in de Kruisstraat. De bezoekers kregen twee speelgoedbiljetten in handen gestopt en mochten kiezen aan welk cultuurproject hun geld te besteden. De meerderheid opteerde duidelijk voor de renovatie van de bestaande culturele infrastructuur.

,,De mensen konden drie richtingen uit met het geld'', zegt Johan Claerbout van Agalev. ,,Ofwel de uitbouw van een cultuurdienst, of de verfraaiing van de bestaande infrastructuur of de bouw van een nieuwe cultuurtempel. De grote meerderheid koos duidelijk voor de renovatie van de bestaande culturele infrastructuur, bleek na telling van de biljetten die eigenlijk het belastinggeld van de mensen voorstelden.''

In totaal namen zo'n 160 mensen aan de actie deel. ,,Uiteraard geeft dit misschien geen correct beeld van wat de totale Izegemse bevolking denkt. Hoedanook is de eerste stap gezet om een indruk te krijgen. Bedoeling is om later nog met dergelijke acties de mening van de mensen te kennen'', verklaart Johan Claerbout.


Pijnpunten liggen bloot
,,De bevolking heeft recht op volledige informatie en daarom willen wij de discussie rond de cultuurbeleidsnota warm houden'', luidt het verder bij Agalev. Agalev heeft het cultuurbeleidsplan volledig uitgespit. ,,Geen luxueuze brochure, maar een plan dat de realiteit weergeeft en bol staat van ambities'', is de bevinding van de partij. ,,De pijnpunten in het cultureel beleid zijn blootgelegd. Er is het gebrek aan een culturele dienst, er steken serieuze leemtes in de culturele infrastructuur, er is de gebrekkige uitrusting en accommodatie. Slechts enkele voorbeelden van de vele elementen die in het document worden aangehaald.''

Agalev is absoluut niet tegen de bouw van een nieuw cultuurcentrum. ,,Enkel stellen we ons de vraag of dit werkelijk zo groots moet. De stad heeft het geld ook niet zomaar voor het rapen. Agalev-Izegem wil niet zomaar 2.975.000 euro uitgeven aan één zaal zonder het totale kostenplaatje voor het realiseren van deze beleidsnota te bekijken: infrastructuur voor de bestaande zalen, infrastructuur voor de Bosmolens, Emelgem en Kachtem, basisinfrastructuur voor de zalen en de jaarlijkse kosten voor cultuurpersoneel'', is de mening van Agalev.

(FM)