De Vrije Basisschool van Wildenburg in Wingene kreeg vrijdagnamiddag van Welzijnszorg een ,,goed rapport''. Reden hiertoe was de inzet voor integratie van kinderen van het vluchtelingencentrum. De overheid kreeg van Welzijnszorg dan weer een onvoldoende, omdat te weinig wordt ondernomen voor de steeds groter wordende kenniskloof.

Het goede rapport heeft de school van Wildenburg onder meer verdiend met de onthaalklaswerking. Die werking heeft als doel de kinderen van het nabije opvangcentrum van het Rode Kruis zo snel mogelijk Nederlands te leren via een taalbad. Zo raken de kinderen ook geïntegreerd in het dagelijkse schoolleven.

Om die integratie nog wat te bespoedigen krijgt elk kind een peter of een meter. Dit zijn kinderen van Wildenburg die zich engageren om kinderen uit de onthaalklas te begeleiden op allerlei vlak.

Tijdens de actie van Welzijnszorg vrijdag konden de kinderen aan de hand van spelletjes aan den lijve ondervinden wat ongelijkheid en uitgeslotenheid precies betekent.

Meneertje Rusttevree, een pop die toeziet of alles goed verloopt op school en een pop Robby, bediend door een buikspreker, begeleidden de spelletjes. Van de poppen vernamen kinderen hoe ze uitsluiting van medeleerlingen konden tegengaan.


Achterstand
De actie van Welzijnszorg kadert in een grotere aanklacht tegen uitsluiting. ,,Er is een steeds groter wordende kloof die kennisachterstand veroorzaakt. Taal- en cultuurverschillen en ook de kostprijs van het onderwijs liggen aan de basis van die achterstand. Een leven lang worden de gevolgen van die achterstand meegedragen'', benadrukt Welzijnszorg.

,,Een gebrek aan kennis staat gelijk met geen volwaardige deelname aan de samenleving. Welzijnszorg wil een signaal in die zin uitsturen naar de politici. In afwachting kreeg de overheid alvast een onvoldoende.

In de basisschool van Wildenburg wordt de samenleving nog op een andere manier benadrukt. Een barometer voor het gevoel van de school is de vlag. Als het eens wat minder gaat, dan hangt die halfstok. Ook een schoollied versterkt de verbondenheid.

,,Door de kinderen uit het onthaalcentrum en hun ouders hebben de kinderen van Wildenburg een bredere kijk op de wereld'', laat de basisschool Wildenburg nog weten. ,,Het integratieproject overstijgt immers de schoolgrenzen met bijvoorbeeld een gezamenlijke filmmiddag of de pannenkoeken die straks op 21 december worden gebakken.''