In opvolging van Eddy Baets uit Petegem, die begin mei een punt achter zijn carrière zette, is Christiaan Drieskens (42) uit Oudenaarde voorgedragen als de nieuwe directeur-coördinator van de federale politie in het arrondissement Oudenaarde. Christiaan Drieskens is afkomstig van Leuven maar woont al sinds de jaren tachtig in de Adriaan Brouwerstad.

Na zijn studies aan de officierenschool startte hij zijn loopbaan bij de anti-banditisme-eenheid van de eerste mobiele groep in Gent. Van 1984 tot 1992 was hij er verantwoordelijk voor de Posa-eenheid. In de nasleep van het Heizeldrama verhuisde Christiaan Drieskens naar Brussel waar hij meewerkte aan een efficiëntere radiocommunicatie, een project dat uiteindelijk zou resulteren in de Astrid-technologie. Van 1998 tot begin dit jaar was hij overigens projectverantwoordelijke.