,,Het stadsarchief beschikt over oude en waardevolle documenten en deze unieke stukken liggen te rotten in de vochtige kelders van het stadhuis. De archivaris wil een moderne en toegankelijke accommodatie voor het archief. Ons oog is gevallen op de kerk van Kaaskerke'', reageert schepen van Kerkfabrieken Marc Deprez.

,,Dit gebouw is eigendom van de stad. Er is geen kerkhof meer rond de kerk en Diksmuide bevindt zich op wandelafstand. Het is de bedoeling de kerk van Kaaskerke een culturele functie te geven'', stelt Marc Deprez.

,,Vandaar dat de kerk van Kaaskerke ideaal zou zijn voor het stedelijke archief en het erfgoeddepot. Dat is een primeur voor Vlaanderen. Enkel in het Nederlandse Maastricht bestaat er een gelijkaardig initiatief. Monumenten en Landschappen wil dit als pilootproject voor Vlaanderen erkennen. Als alle partijen het eens zijn, komt er vrij snel een voorlopige bescherming van de kerk en de omgeving. Voor de herstellingen aan het kerkgebouw krijgt de stad tachtig procent toelage en voor de inrichting van het kerkgebouw zestig procent. Diksmuide is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Vele jaren geleden is de Paterskerk ook omgevormd tot stedelijke bibliotheek'', aldus schepen Deprez. (KRV)