In navolging van deelgemeente Schuiferskapelle, krijgt nu ook Kanegem een eigen dorpsraad. Initiatiefnemer is Peter Decat die samen met ondervoorzitter Jan Monteyne, secretaris Birger De Coninck en bestuurslid Jan De Zutter het interimbestuur van de raad vormt. Op 13 november komt de raad voor het eerst bijeen.

  • Waren er signalen die wezen op de nood aan een dorpsraad?
  • Birger De Coninck: In het verleden zijn er nog pogingen ondernomen om een dorpsraad te installeren, de laatste was een tweetal jaar geleden. Dat was meer een verenigingenraad. Het algemeen aanvoelen is dat er nood is aan zo'n instelling waar er inspraak is van de Kanegemenaars.

  • Zijn er al concrete strijdpunten?
  • Birger: De bedoeling is om alles wat betrekking heeft op Kanegem te behandelen. Het is niet de bedoeling dat wij als bestuur de agendapunten bepalen. We weten natuurlijk wel wat de hete hangijzers zijn. Over verkeersveiligheid in Kanegem zal zeker gediscussieerd worden.

  • Komt deze dorpsraad er omdat er te weinig politieke aandacht is voor deelgemeenten?
  • Birger: Niet echt, want vanuit het stadsbestuur zelf was er vraag naar een aanspreekpunt. Als er iets moet worden beslist op het schepencollege, gebeurt dat zonder een Kanegemnaar. Kanegemenaars Veerle Vervaecke (VLD) zit wel in de gemeenteraad en Paul Billiët (CD&V) in de OCMW-raad, maart toch.

  • Jullie zeggen nu al dat jullie zelf niets gaan organiseren. Waarom?
  • Birger: Dat is een bewuste keuze, om niet in het vaarwater van de verenigingen te komen. In Kanegem zijn er 24 verenigingen, meteen ook de reden dat we tijdens de week vergaderen: de weekends zitten propvol. Kanegem leeft! Mocht de vraag komen naar een groot feest, dan zullen we wel coördineren tussen de verenigingen als dat nodig is.

  • Hoe zijn de eerste reacties?
  • Birger: Zeer goed. Deze maand hadden we al de verenigingen uitgenodigd om eens te polsen, en daar waren 15 mensen op afgekomen. Ze steunen ons en dat is een opsteker. Iedereen staat positief tegenover ons voorstel en dat is de bedoeling. We willen ook in de toekomst zo veel mogelijk tot een consensus komen. We zien dat de dorpsraad in Schuiferskapelle goed werkt en daaraan willen we ons spiegelen. (PVB)