De opmerkelijke verkiezingsuitslag in Schoten en dan vooral het feit dat het Vlaams Blok er de grootste partij werd, was in oktober 2000 nationaal nieuws. De Schotense Ruth Goossens, die in Gent Politieke en Sociale Wetenschappen studeerde, was zo verrast dat ze er haar licentiaatsthesis aan wijdde. Met succes, want Ruth is intussen aan de slag als journaliste.

Het Vlaams Blok behaalde niet minder dan 24,5 % van de stemmen. Lijsttrekster Lutgard Mertens-De Bois wist meer voorkeurstemmen te verzamelen dan burgemeester Tony Sebrechts (CD&V). ,,Schoten is zo'n rustige en groene gemeente. Het fascineerde me dat het Blok zo'n grote groep mensen achter zich kon krijgen. Wegens gebrek aan informatie heb ik mijn onderwerp wel uitgebreid tot een studie van de machtsverwerving in Schoten sinds de Tweede Wereldoorlog.''

Ruth vlooide ontelbare documenten uit en interviewde talrijke overlevenden uit de lokale politiek. Ze ontdekte dat de tien onderzochte verkiezingen zich laten indelen in drie grote blokken. ,,Van 1946 tot 1964 beschikte de toenmalige CVP over een absoute meerderheid, onder leiding van burgemeester Wolfs. Het afhaken van Wolfs en het uiteenvallen van de CVP waren de oorzaak van de machtsovername door de BSP. De invloedrijke burgemeester Marcel Imler zou pas in 1982 van de troon gestoten worden. Daartoe was wel een monsterverbond nodig, inclusief deelneming van het toen nog prille Agalev.''


Verklaringen?
Burgemeester Tony Sebrechts staat intussen ook zowat twintig jaar aan het hoofd van Schoten. Waren aanvankelijk traditionele partijen als de SP en VLD zijn grote tegenstanders, dan kwam de jongste jaren het Vlaams Blok die rol verrassend opeisen.

,,Ik heb gezocht naar verklaringen voor de opkomst maar geen enkele is sluitend'', geeft Ruth Goossens toe. ,,Wat zeker een rol speelt, is de nabijheid van Antwerpen, waar het Vlaams Blok al langer goed scoort. Daarbij komt dat heel wat Schotenaars in de Scheldestad werken en er geconfronteerd worden met de grootstedelijke problemen. Wat onderschat is het feit dat Schoten al vele decennia een sterk Vlaams-nationalistische traditie kent. Aangezien de Volksunie in Schoten al in 1994 volledig van de kaart werd geveegd, mogen we aannemen dat heel wat van de Vlaamse kiezers naar het Blok overstapten.''

,,Het echte antwoord ligt bij elke kiezer individueel'', besluit Goossens. Voor haar promotor, professor Reynaert, was Goossens' analyse goed voor onderscheiding. Met haar diploma op zak, heeft Ruth Goossens intussen en plaatsje gevonden op de redactie van vrouwenblad Marie-Claire. Door te schrijven over mode en beauty, zal ze vast snel afkicken van de Schotense politiek. (FSE)