Nieuwkerken kreeg wél een speciale verbinding met de stadsbus, Belsele krijgt er geen. De stad Sint-Niklaas informeerde wat daar de redenen voor zijn. ,,Nieuwkerken had een minder gunstige verbinding met het stadscentrum'', stelt De Lijn.

Het stadsbestuur evalueert de nieuwe busverbindingen die rond april 2003 zijn ingevoerd positief. Het feit dat bewoners van deelgemeenten geregeld informeren wanneer bij hen de nieuwe stadsbusjes passeren, houdt in dat ook zij het appreciëren.

Bewoners zowel als dorpsraad van Belsele vragen zich af waarom de nieuwste stadsbusjes niet tot in hun dorp rijden. Volgens De Lijn is het gewoon te duur: men zou drie bijkomende bussen moeten inleggen en daar ontbreken de vereiste financiën voor. Strikt genomen is het niet eens nodig, want iedere Sint-Niklazenaar heeft een bushalte op 500 meter van zijn deur terwijl de Vlaamse norm 650 meter bedraagt.

De bestaande regionale lijnen vormen overigens de beste route die zowel winkelcentra als woonwijken passeert. Alternatieve trajecten organiseren, is volgens de vervoersmaatschappij commercieel oninteressant en onveilig. ,,Sinds kort is er aan de Malpertuslaan in Belsele een nieuwe halte bij'', legt De Lijn uit.

,,De bestaande halte is verplaatst naar de Hulstendreef. Daarmee spelen we verder in op de vraag van bewoners naar een hoger aantal stopplaatsen. Dat Nieuwkerken stadsbusverbinding heeft en de andere deelgemeenten niet, heeft te maken met de basismobiliteit. Door Nieuwkerken toe te voegen aan het net, is er nu minstens om het half uur een verbinding.''