De VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) heeft gisteren de ruilverkaveling in Mettekoven voorgesteld. Grotere percelen, wachtbekkens voor het overtollige water, de aanleg van fiets- en wandelpaden en van natuurgebieden moeten alle betrokken partijen tevreden stellen: boeren, bewoners, recreanten en groene jongens.

Bij de grootschalige ruiloperatie zijn driehonderd eigenaars en meer dan tweehonderd gebruikers betrokken.

De boeren krijgen gelijkmatigere en grotere kavels. Gevolg is dat de akkers beter bewerkbaar zijn. Doordat de percelen aan een betonnen weg grenzen, vergrootte de bereikbaarheid van de percelen en stroomt het overtollige water makkelijker weg. Eddy Dupae van de VLM en projectleider van de ruilverkaveling in Mettekoven, reageert optimistisch over het resultaat.


Recreatie
,,De grotere percelen voor de boeren is ongetwijfeld het belangrijkste. Ook de aanleg van nieuwe wegen naar de percelen, draagt hier toe bij. De wateroverlast rond Mettekoven hebben we aangepakt door de aanleg van wachtbekkens die het overtollige water zullen opvangen. Verder hebben we ook werk gemaakt van recreatie door de aanleg van wandel- en fietspaden. Tenslotte is er de natuur: de unieke vegetatie van deze streek door de aanwezigheid van kalk in de ondergrond, hebben we bewaard door de aanleg van nieuwe natuurgebieden.''

De boeren zijn eveneens enthousiast over de herverdeling van de percelen. Nu beschikken ze over grotere velden met een grotere opbrengst. ,,Een grote akker bewerken is makkelijker en minder tijdrovend dan verschillende kleine kavels'', zegt Eric Schoebrechts. ,,Bovendien zijn mijn percelen gegroepeerd en bevinden ze zich op een boogscheut van mijn boerderij. Tot vorig jaar lagen mijn akkers over een grote oppervlakte verspreid. Dat draagt ook bij tot de tijdswinst.''

Maurice Awouters vindt niet alle verbeteringen positief: ,,De nieuwe wegen die naar de akkers gaan, zijn niet breed genoeg voor alle landbouwvoertuigen. Helaas was het niet mogelijk om hiervoor meer oppervlakte uit te trekken.''