Tijdens een geanimeerde raadszitting werden in Herent de nieuwe belastingtarieven besproken. Schepen van Financiën Luc Draye had een heel betoog klaar om de stijging van de personenbelasting(6 tot 6,5 procent) en die van de opcentiemen (van 600 naar 950)te verantwoorden. Maar de oppositiepartijen hadden voor de begroting geen goed woord over. ,,Gewoon boerenbedrog'', heette het verdict.

Dat de belastingen in Herent zouden stijgen, stond al een tijdje vast. In meerderheidskringen werd dan steevast een recente financiële analyse aangehaald, die stelde dat de belastingen tijdens de vorige legislatuur al hadden moeten opgetrokken worden. ,,Nu gaan we ervan uit dat zulke meevallers zullen uitblijven'', aldus Draye.

,,Om een goed beleid te voeren wil deze meerderheid beschikken over een investeringsportefeuille van 100 miljoen frank. We willen, zoals onze voorgangers steeds predikten 'zaaien naar de zak', maar dat niet met een lege zak. Het gezonde boerenverstand zegt dat je dan alleen maar schijnbewegingen kunt uitvoeren en daar is niemand mee gediend. Daarom is het essentieel dat de belastingen stijgen zodat we over voldoende kapitaal beschikken om degelijk te besturen.''

De drie oppositie-partijen stemden uiteraard tegen de belastingverhoging. CD&V-raadslid Danny De Greef stelde vast dat de vorige 7 meerderheden erin geslaagd zijn te besturen zonder een verhoging. Partijgenoot Pol Smout was nog strenger. ,,Deze begroting is boerenbedrog. Er komt 62 miljoen extra binnen aan belastingsgeld en daarvan gaat er 40 miljoen naar een spaarboekje'', aldus Smout.


Spaarboekje
De Greef stelde dat met de verhoging van de opcentiemen mensen beboet worden die jarenlang gespaard hebben voor een huisje. ,,Ik durf zelfs de woorden 'wanbeleid' in de mond nemen als ik zie, dat deze meerderheid erin slaagt de toelage voor het OCMW te vergroten zonder dat de kwaliteit van de service evenredig stijgt.''

Pol Smout nam het woord boerenbedrog in de mond. ,,U slaagt erin om 62 miljoen frank extra inkomsten te boeken door de belastingen te verhogen, maar ik zie dat er van dat geld tweederde direct naar een spaarboekje van de gemeente gaat. U weet blijkbaar niet eens wat met het geld te doen.''

Ook bij de VLD werd de vraag gesteld wat er met dat extra geld moet gebeuren. Agalevster Marieken Van Moere tenslotte vroeg zich af waarom er als reden voor de belastingverhoging steeds wordt teruggegrepen naar de daling van de toelagen door de federale overheid. ,,Het gemeentefonds gaat toch verhoogd worden'', aldus Van Moere.