Geld voor het OCMW-ziekenhuis van Helmont duik nog even op in de Vilvoordse stadsbegroting maar dat moet met de fusie stilaan afgelopen zijn. Alleen de bijpassing van de weddes voor vastbenoemden en de nog af te rekenen verliezen komen op de stadsrekening terecht.

Vilvoorde had de afgelopen jaren een reservefonds van 100 miljoen frank ( 2,5 miljoen) aangelegd om het deficit van van Helmont aan te zuiveren. De stad is wettelijk verplicht dat te doen. Dat fonds wordt nu weer naar de stadsbegroting overgeheveld omdat het met de nakende fusie van de ziekenhuizen niet meer nodig is (zie krant van gisteren) .

Na de fusie zal het OCMW wel nog een deel loon moeten aanvullen van de vastbenoemden (,,statutairen'') van van Helmont die overgaan naar het fusieziekenhuis Portaels. Het contractuele salaris ligt daar gemiddeld lager en het verschil wordt bijgepast. Dat is goed voor zowat 30 miljoen, die op de stad verhaald wordt.

,,Maar aangezien het statuut uitdovend is -- er komen alleen nog contractuelen bij -- moet dit bedrag langzaam afnemen,'' zegt schepen van financiën Marc Van Asch (CD&V).

Wellicht stappen enkele statutairen ook opnieuw over naar OCMW en stad.


Verliezen
Daarnaast zal de stad de komende jaren nog de verliezen van de jaren 2000 en 2001 van van Helmont moeten dragen. Die worden op 200 tot 300 miljoen geraamd.

Die verliezen worden wellicht in een lening omgezet die snel terugbetaald wordt.

Maar daarmee is de ziekenhuis-kous voor de stad af. In het fusieziekenhuis brengt Vilvoorde alleen maar 60 miljoen startkapitaal in.

Daarna moet AZ Jan Portaels zelf z'n boontjes doppen.