De ARMOEDE daalt niet in Beersel. Integendeel, we zien dat we steeds meer moeten tussenkomen bij gezinnen die er niet in slagen de touwtjes aan elkaar te knopen en vandaag niet weten wat ze morgen zullen eten. Gewone gezinnen van bij ons, uit alle Beerselse deelgemeenten''. Dat is de trieste vaststelling van de werkgroep Mensen voor Mensen die al negen jaar in de bres springt om de nood te lenigen bij mensen uit Beersel die in armoede proberen te overleven. Gisteren bedeelde de vereniging bij tachtig Beerselse gezinnen een kerstpakket.

,,Elk gezin of alleenstaande waarvan we weten dat ze in moeilijke omstandigheden moeten overleven, krijgen van ons een doos met allerlei huishoudgerei, etenswaren en toiletgerei om de komende dagen mee door te raken. We raken met hen in contact via kennissen of buren of via het OCMW. In elke doos steekt materiaal ter waarde van zo'n 2.000 frank, afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Het zijn allemaal spullen die we zelf kopen want op sponsoring en giften van bedrijven moeten we de dag van vandaag niet meer al te veel hopen. Gelukkig hebben we de steun van serviceclub Kiwanis uit Beersel. Ze schenken ons elk jaar de opbrengst van hun kerstconcert in de kerk van Alsemberg zodat we hiermee onze kerstactie rond krijgen'', vertelt coördinator Trees Samijn.

De meeste gezinnen kwamen gisteren in de Grote Sleutel in Alsemberg hun kerstpakket ophalen. Wie minder mobiel is, krijgt zijn pakket thuis bezorgd.

,,Elk jaar schommelt het aantal arme gezinnen in Beersel rond de tachtig. Er komen er bij maar er vallen er ook af. Merkwaardig is wel dat we dit jaar ook in volle zomer aanvragen kregen voor voedselpakketten. Voor ons een teken aan de wand dat de armoede in Vlaanderen en Beersel er niet op verbetert en onze hulp noodzakelijk blijft. Er zijn nog altijd teveel mensen die door de mazen van het sociale zekerheidsnet vallen'', zegt Trees Samijn. ,,Mensen raken in de armoede omdat ze plots hun werk verliezen, hun partner hen plots in de steek liet, men ziek wordt, men geen groot pensioen heeft,...Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal''.

Mensen voor Mensen doet nog meer. ,,Elke eerste dinsdag van de maand hebben we permanentie in de Grote Sleutel in Alsemberg. Mensen kunnen er huisgerief, kleren, schoenen, dekens, schoolgerief en noem maar op afhalen. Vooral nu koning winter toeslaat, merken we dat we meer volk over de vloer krijgen. Verder maken we ook paaspakketten en in uitzonderlijke gevallen steunen we ook financieel'', besluit de ijverige leden van de werkgroep.

  • Steun voor Mensen voor Mensen is altijd welkom. Inlichtingen op het nummer 0475-74.43.21.