Vier vrije radio's en enkele verenigingen bundelden hun krachten en zenden gedurende vier dagen uit onder de naam 'Radio Bruxxel'. Via infoflashes willen ze een alternatief bieden voor het huidige Europa.

Gelanceerd door een collectief van vier vrije radio's (het franstalige Air Libre, Campus en Panik en het nederlandstalige FM Brussel) en door enkele Brusselse verenigingen, wil Radio Bruxxel een ander Europa promoten. ,,Het gaat er niet om een anti-Europese stem uit te brengen'' zegt medewerkster Foefie. ,,Het betreft eerder initiatieven naar voor te brengen die elke dag opnieuw een ander Europa trachten op te bouwen, gul, zonder grenzen, gestoeld op gelijkheidsprincipes en solidariteit. Dat andere Europa is in de eerste plaats gebaseerd op voorstellen en concrete ervaringen in domeinen zoals immigratie, asiel, werk, cultuur, informatie, landbouw of economie. Op lokaal vlak betekenen onze voorstellen echte alternatieven ten opzichte van de handels-pletwals.''

,,We willen aantonen dat de Europese constructie een ivoren toren is'' gaat Foefie verder. ,,Ze is geobsedeerd door winstbejag en machtspelletjes en wordt bestuurd door niet-verkozen commissarissen en 'technocraten' verschanst in buildings. Deze 'Europese Unie' is noch transparant noch democratisch en trekt zich niets aan van de mensen die ze zou moeten vertegenwoordigen.''

Concreet zal Radio Bruxxel uitzenden van 13 tot 16 december op de frequenties van de verschillende samenwerkende radio's. De verspreiding gebeurt ook via internet, waardoor andere vrije radio's in Europa de uitzendingen kunnen overnemen. De studio bevindt zich in Cinema Nova. Gedurende de vier dagen zullen de uitzendingen elk uur geritmeerd worden door een tien minuten durende info-flash, gepresenteerd in verschillende talen.