De Colomastraat, die momenteel het drukke verkeer van de ring naar het station te slikken krijgt, wordt weer een leefbare woonstraat. Dat is één van de opvallendste punten uit de mobiliteitsbegroting die schepen van Mobiliteit René Blavier (VLD) gisteren voorstelde.

In 2002 wordt de Colomastraat heraangelegd tot een smalle woonstraat. Het doorgaand verkeer wordt via de Schuttersvest en de Louisapoort omgeleid naar de Leopoldstraat. Ter hoogte van de Louisapoort komt een groot rond punt.

Ook de Jubellaan wordt in 2002 heraangelegd. In 2005 is ondermeer het kruispunt 'huis ten halve' in Hombeek aan de beurt. En in 2006 krijgt de Anwerpsesteenweg --tussen Pauwels Trafo en Walem-- een nieuw kleedje.

Een ander opvallend punt in de begroting mobiliteit is de aanleg van auditieve oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden op de vestkruispunten. Daarvoor trekt Mechelen in 2002 een budget uit van drie miljoen frank ( 75.000). Voor de veiligheid van de schoolomgevingen is tot 2006 in een jaarlijks budget van dertig miljoen frank ( 707.000) voorzien.

Verder spendeert de stad volgend jaar acht miljoen frank om het tarief van het openbaar vervoer te verminderen. Wie de bus neemt, betaalt vanaf juli 2002 nog slechts 20 frank ( 0,50) per rit op het hele grondgebied Mechelen. Op 21 september 2002 organiseert de stad een tweede car free day. (SCS)