Het vuur bij de Mechelse brandweer is geblust. Vorige week leidden plannen van burgemeester Bart Somers om vacatures in het korps in te vullen met vrijwiligers tot hevige protesten van de bonden. Gisteren kwamen beide partijen tot een akkoord. Er komen negen nieuwe beroepskrachten. Twaalf minder dan voorzien.

Het Mechelse brandweerkorps klaagt al decennia lang over onderbezetting. Burgemeester Somers was van plan het tekort van twintig manschappen op te vangen door de inschakeling van vrijwilligers. Maar dat voornemen stuitte op hevig verzet, zowel van de korpsleiding als van de vakbonden. Uit protest bedekten de spuitgasten de binnenkoer van het stadhuis vorige week onder een dikke schuimlaag.

Burgemeester Somers stelde de bonden gisteren een nieuw plan voor dat voorziet in de aanwerving van negen nieuwe beroepskrachten in de loop van deze legislatuur. Dat brengt het aantal spuitgasten op 107. Een aantal dat volgens de burgemeester moet volstaan om de actuele opdrachten van de Mechelse brandweer te vervullen.


Leefbaar
,,De kadernorm van 119 manschappen, die de korpscommanant en de brandweerinspectie steeds vooropstelden, was achterhaald'', zegt Somers. ,,De dienst 100 is immers al een tijdje geleden verhuisd naar Antwerpen en in 2003 worden de Vlaams-Brabantse gemeenten Boortmeerbeek en Hofstade bediend door Leuven. De Mechelse brandweer kan het dus met minder personeel doen.''

De bonden en de brandweerinspectie van Binnenlandse Zaken verklaarden zich akkoord met die visie. Het probleem is dus opgelost. Blijft de vraag waarom de burgemeester de input van vrijwilligers heeft laten schieten.

,,Vrijwilligers waren voor mij geen must'', zegt Somers. ,,Ik wilde maar één ding: een korps dat financieel leefbaar is. De aanwerving van twintig nieuwe beroepskrachten betekende een meerkost van 150 miljoen per jaar en was budgettair onverantwoord.'' (SCS)