Het kunstwerk Solidariteit met het Zuiden van Paul Perneel komt er nu toch in de Zedelgemse wijk Sint-Elooi. Aanvankelijk was voorgesteld een beeld te laten maken door Willem Vermandere, maar de kunstenaar liet weten dat hij daar momenteel niet toe in staat is. Hij stelde wel voor een kunstwerk te kiezen uit zijn bestaande collectie, maar geen enkel van zijn werken kon Zedelgem bekoren.

Het beeld moest immers solidariteit met het zuiden symboliseren. Zo kwam men terecht bij Paul Perneel, die ook het kunstwerk Open Poort in Brugge ontwierp. De maquette werd voor de gemeenteraadszitting voorgesteld door Chris Coudenys, voorzitter van GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) en door de kunstenaar zelf. In het kunstwerk komt het woord ik overvloedig voor. De visie is immers dat de solidariteit bij ieder mens bij zichzelf begint. Veel mensen (ikken) naast elkaar vormen een maatschappij met eenzelfde ingesteldheid, namelijk Solidair met het zuiden . Het kunstwerk zou geplaatst worden op het vernieuwde kerkplein van Sint-Elooi, bij de kerk en de school. De kerk verwijst naar de figuur van Christus, voorbeeld van solidariteit. De school betekent dat de kinderen gesensibiliseerd worden om solidair te zijn met het zuiden. Het kunstwerk in blauwsteen ziet er uit als een boekenrek met veel ikken van 1,60 m groot. Er liggen vier stapels boven elkaar. Het is 6 meter hoog, 6 meter lang en 3,5 meter breed. Het kost 1,5 miljoen frank.


Voor en tegen
Johan Lingier(SP.A) zag liever het bedrag naar de ngo's (niet-goevernementele organisaties) gaan. Ook Ivan Lahousse (Agalev) wou de toelage voor ontwikkelingssamenwerking optrekken. Paul Denys (Vlaams Blok) wou het geld liever besteden aan een project in het zuiden maar noemde het toch een verrijking van het armoedig kunstbezit in de gemeente. Volgens Frank Schillewaert kunnen de bewoners van Sint-Elooi zich niet vinden in dergelijk kunstwerk. Zij wensen een beeld in het teken van de nijverheid die de wijk Sint-Elooi kenmerkt. Hij stelde voor het beeld te plaatsen op de geplande rotonde aan Zuidwege. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor het beeld, maar waar het zal geplaatst worden is nog niet bekend. (RSC)