Het 29ste jaarboek van heemkring De Gaverstreke ligt vandaag in de rekken. Een artikel van André Vandewiele over de historiek van de klokken in de dekenale kerk hoort samen met een bijdrage van Marcel Delmotte over Honger en armoede in Waregem tot de blikvangers.

Wie belangstelling heeft voor het verleden van de stad, zit midden december altijd op het puntje van de stoel. ,,Het wonder kwam weer voor mekaar'', stelt secretaris Marcel Delmotte. ,,De 29ste editie omvat 506 pagina's en zal niet onopgemerkt blijven. Het artikel van André Vandewiele over de klokken van de dekenale kerk, in de reeks Oud en nieuw in Waregem, bevat heel wat wetenswaardigheden. Zo verneemt de lezer het verhaal van de Klokkenput, in de Keukelmeersen, waar de klokken voor de Fransen verborgen werden, in een put naast de Gaverbeek. In een apart artikel komt het merkwaardige pompmolentje in Hof Casier aan bod, dat eerlang wordt gerestaureerd.''

Een andere hoofdbrok is een artikel van de secretaris zelf, over de Honger en armoede aan de Gaverbeek (1815-55). Daarin wordt met enkele cijfers aangetoond dat de Waregemse textielregio, amper honderdvijftig jaar geleden, tot de armste streken van Vlaanderen behoorde. De wekelijkse zaterdagmarkt (1784) en de aanleg van de spoorweg (1839) waren wel een wissel op de toekomst. Maar tijdens de crisisjaren 1840-48 was het huilen met de pet op, aan de boorden van de Gaverbeek.

Delmotte verwerkt daarin ook het boeiende verhaal van Pieter Poma, de bekwame liberale maar gelovige hoofdonderwijzer van de gemeenteschool (1849-77).


Mysterieus
Persmedewerker Bernard Delanghe werkte een stuk uit over de grenscorrecties tussen Wielsbeke en Waregem, naar aanleiding van de rechttrekking van de Leie. Daarin komt het geschil over de ligging van het historische Munkenhof ter sprake. Uit een bijdrage van Marcel Vandeputte blijkt dan weer dat Waregem de bakermat is van de familie Coorevits.

Gust Feyter (1875-1926) blijft een van Waregems meest mysterieuze figuren. Die kunstenaar was het voorkind van Pelagie Feyter, die later huwde met timmerman Frederik Vanhoutteghem. Hij tekende zowat de hele Waregemse beau monde rond de eeuwwisseling. Die talentvolle pentekenaar maakte een dramatisch einde mee. Zijn hele inboedel ging in de vlammen op, hij stierf aan tyfus in 1926.

Wie een voorinschrijving deed, kan het boek dinsdag om 20 uur afhalen in De Schakel, waar Staf Beelen een uiteenzetting geeft over pater Remi Van Meerhaeghe, die honderd jaar geleden vermoord werd tijdens de boksersopstand. Zondag om 10 uur vindt een televisiemis plaats in de dekenale kerk, ter nagedachtenis van die scheutist. (HGW)

Jaarboek De Gaverstreke, te koop in alle Waregemse boekhandels. Kostprijs 19.