De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem of Airport Kortrijk-Wevelgem bereidt een nieuwe milieuvergunning voor. De stad Kortrijk hield vrijwillig een bewonersvergadering. Een vijftigtal mensen daagde op. ,,Het ging er soms hard maar meestal sportief aan toe'', zegt Kortrijks Milieuschepen Philip De Coene (SP.A).

De avond werd georganiseerd naar aanleiding van het indienen van een aanvraag tot milieuvergunning klasse 1 door de genoemde Intercommunale. Bij het provinciebestuur loopt een openbaar onderzoek tot 22 december. Kortrijk en Milieuschepen De Coene wilden van de omwonenden horen hoe het zit met de hinder die het vliegveld veroorzaakt.

Na enige toelichting van milieuambtenaar Lode Valcke en De Coene zelf, kwamen de bewoners aan het woord. Ze legden wat accenten waarmee rekening moet worden gehouden. De Coene: ,,Zo hebben de bewoners last van te veel opleidings- en scholingsvliegtuigen. Ook heli's veroorzaken overlast. Daarbij komt een zone met geurhinder. De buurt vraagt ook controle op de beperking van het aantal nachtvluchten en wil vergelijkend studiemateriaal. Voorts willen de bewoners een aanspreekpunt op het vliegveld.''

Het lijkt er sterk op dat de bewonersvergadering de activiteiten op het vliegveld niet wil terugschroeven. Op donderdag 29 november nog vond een buitengewone algemene vergadering plaats van aandeelhouders van de intercommunale beheersmaatschappij WIV. Met 72 procent van de stemmen is de verhoging van de bijdrage van de gemeenten aan het streekvliegveld goedgekeurd. Die bedraagt nu 10 frank per inwoner. Het totaal van de bedrijfsopbrengsten van de WIV bedroeg in boekjaar 2000 ruim 34 miljoen frank. Daaruit bleek ook dat de intercommunale nog steeds meer dan 90 procent van de inkomsten haalt uit de bedrijfsactiviteit, dus van de gebruikers van de luchthaven.

De Coene: ,,We gaan bij het advies in elk geval ook de opmerkingen voegen. Tegen half januari moet het advies binnen zijn. Let wel, wij zijn het niet die beslissen. Ik heb wel de indruk dat het vliegveld als een goede buur wil handelen.'' (VKK)

De vergunningsaanvraag ligt nog tot 22 december ter inzage voor het publiek bij de stedelijke technische dienst (milieudienst), Burgemeester Nolfstraat 9: alleen tijdens de kantooruren (van 8.30 tot 12.30 uur). Gedurende die periode kunnen opmerkingen nog schriftelijk geformuleerd worden of mondeling meegedeeld aan de milieudienst.