Hoewel het een sterk dossier had ingediend, grijpt Kortrijk helemaal naast z'n kandidatuur om het Museum van de Vlaamse Ontvoogding te verwerven. Om de zevenhonderdste verjaardag van de Guldensporenslag te vieren, wordt met eigen middelen gewerkt aan een animatiefilm, die op 11 juli volgend jaar in première moet kunnen gaan. De locatie daarvoor wordt de negentiende-eeuwse kapel van de Groeningeabij, die nu nog in de ruwbouw staat.

In de beleidsnota 2002-04 van minister Bert Anciaux over de culturele infrastructuur in Vlaanderen, is alvast geen sprake meer van een Museum van de Vlaamse Ontvoogding. Alleen het MAS in Antwerpen en de Gentse Bijlokesite staan centraal. Pas in een latere fase kunnen steden als Brussel, Kortrijk, Ieper of Tongeren projectmatig bij thema's als de Vlaamse ontvoogding en de holocaust worden betrokken.


Het Label
Minister-president Patrick Dewael was enkele maanden geleden speciaal naar West-Vlaanderen gekomen om te horen wat Kortrijks ambities waren op dat vlak. Omdat hij wou voorkomen dat Kortrijk en Diksmuide tegen mekaar worden uitgespeeld, verkoos Dewael daarover niets te rapporteren aan de pers. Nu begrijpen ze in Kortrijk ook waarom er niet veel lawaai rond gemaakt werd.

De Groeningestad mist meteen een unieke kans om de zevenhonderdste verjaardag van de Guldensporenslag te vieren. Met haar gerenoveerde Groeninge-abdij en haar dito kouter bezit de stad Kortrijk voldoende waardevolle locaties om zo'n museum uit te bouwen.

Conservator Isabelle De Jaegere troost zich met de gedachte dat Kortrijk nog een rol kan spelen binnen een netwerk van kleinere steden, zoals Aalst (sociale ontvoogding) en Diksmuide (oorlog), om rond de idee van de Vlaamse ontvoogding iets te doen. Maar de kans op een mastodont- museum lijkt nu wel verkeken te zijn.


Animatie
Voor de viering van de zevenhonderdste verjaardag van de Guldensporenslag wordt nu uit de buitengewone begroting een krediet van 8,5 miljoen frank opzij gelegd om een sobere maar didactisch waardevolle audiovisuele voorstelling te financieren. Een jury koos uit vier kandidaturen die van productiehuis Het Label. Indieners waren regisseur Klaus Verscheure uit Sint-Denijs (Zwevegem) en Steve Brouwers (producer) uit Leuven.

Zegt Isabelle De Jaegere: ,,Het verhaal van de Guldensporenslag wordt gemaakt met nieuwe opnamen en met animatie door gebruik te maken van oude miniaturen, maquettes en wapenschilden. Er wordt gewerkt met een vertelstem.''

Greet Verschatse kijkt erop toe dat alles wetenschappelijk juist zit. De montage duurt een dik kwartier en moet worden afgeleverd in vier taalwissels: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

De locatie wordt de negentiende-eeuwse kapel van de Groeningeabdij, in Kortrijk beter bekend als de Arme-Klarenkapel. Streefdatum om de animatie rond te krijgen: 11 juli.


Munten
De stedelijke musea van Kortrijk hebben enkele zeldzame stukken weten toe te voegen aan hun collectie die de Guldensporenslag in de verf moet zetten. Het gaat om zes munten, die gekocht werden op veilingen in Brussel, Rijsel en Parijs. Ze dateren van eind dertiende of begin veertiende eeuw. De stedelijke musea betaalden voor de stukken ruim 160.000 frank ( 4.000).

Bij de verworven stukken is een gouden munt van Filips IV de Schone, koning van Frankrijk. Ze werd in 1311 geslagen en is een zogenaamde Agnel d'or of Gouden lam van Filips de Schone. Andere munten werden geslagen door Robrecht van Bethune, Gwijde van Dampierre, Guy IV de Saint Pol en Gaucher V de Chatillon. Allen vochten ze aan de een of andere zijde van de Groeningebeek.