De stad Sint-Niklaas en het Vlaams gewest sluiten een historisch protocolakkoord af. Resultaat tegen 2010: de beruchte verkeersring komt er eindelijk. ,,We spreken hier over een akkoord van 1,7 miljard frank (42.141.899,21 euro)'', zegt schepen van Mobiliteit Urbain Vercauteren (sp.a).

De herinrichting van de kruispunten Driekoningen en Vijfstraten wordt aanbesteed eind 2002. De aanleg van een verkeersplein aan de appartementsblokken Koningin Fabiolapark is voorzien in 2003. Dat moet zorgen voor een vlottere doorstroming van vrachtvervoer naar het Industriepark-Noord en winkelverkeer naar het koopcentrum. De aanleg van de westelijke doortrekking van de N41 gebeurt tot net over de spoorlijn Antwerpen-Gent. Op die manier komt er een aansluiting met de Leon Scheerderslaan en wordt de ring rond de stad weer wat verder afgewerkt tegen het jaar 2003-2004.

Daarnaast wordt gesleuteld aan de oostelijke verbinding met de autosnelweg E17. Er wordt in een eerste fase een nieuwe verkeerswisselaar gebouwd en een parallelweg wordt aangepast en verder doorgetrokken. Het aantal toegangen tot de snelweg wordt dus niet verhoogd. De weg geeft verbinding ter hoogte van Unigro, wanneer de ring wordt doorgetrokken in een tweede fase in het jaar 2005-2006.

Volgens schepen Vercauteren gaat het om het belangrijkste akkoord dat ooit met het Vlaams gewest is afgesloten. Maar de stad moet wel zijn deel van de kosten en werk dragen. Voor Sint-Niklaas zijn er twee engagementen: de N70 tussen oostelijke verbinding met E17 en de brug over de N41 is 3,5 kilometer lang. De stad moet ten laatste in 2007 de aanbesteding realiseren om er een doortochtsweg van te maken zoals dat in Beveren-centrum het geval is. Daarnaast neemt de stad ook het stuk tussen het af-en oprittencomplex E17 en het Koningin Fabiolaplein voor zijn rekening. (SL)