De geurhinder in de Stationsstraat en Philemon Haumanstraat in Temse is wel teruggedrongen maar er is nog steeds een hoge benzineconcentratie in het grondwater aanwezig. Dat blijkt uit een recente studie van het advies- en ingenieursbureau Soresma. Nieuwe saneringsmaatregelen dringen zich dan ook op.

In de Stationsstraat en de Philemon Haumanstraat werd in de zomer van 1993 een ernstige benzineverontreiniging vastgesteld. Het gemeentebestuur en later ook OVAM namen maatregelen om de vervuiling in te dijken. ,,Het is noodzakelijk dat er onmiddellijk nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen worden'', zegt Nico Germonprez van OVAM. ,,We zullen zo snel mogelijk opnieuw beginnen met het oppompen van het grondwater. Zo kunnen we het peil van het verontreinigde grondwater laten zakken en vermijden we dat er benzinedampen vrijkomen.'' Welke saneringstechniek er zal gebruikt worden, is nog niet bekend. ,,De wetenschap staat nu veel verder dan vijf jaar geleden'', zegt Kris Van Malderen van Soresma. ,,Een radicale en snelle oplossing zou betekenen dat alles wordt afgegraven. Dan moeten er wel huizen worden afgebroken. Een zachtere aanpak resulteert dan weer in een langere saneringsperiode.''


,,Niet gewild''
Het zijn de gronden in de Philemon Haumanstraat bij de huizen met de nummers 34 tot 60, die het ergst getroffen zijn door de vervuiling. Buurtbewoner Wilfried Roggeman woont niet in de zwarte zone maar heeft wel behoorlijk wat hinder van de pompinstallatie. ,,Al vijf jaar staat die pomp onder mijn slaapkamervenster te draaien. En wat heeft het al opgeleverd? Helemaal niets.''

Er was nauwelijks interesse voor de bewonersvergadering die OVAM deze week organiseerde. Slechts dertien buurtbewoners daagden op. Eén van de aanwezigen was Willy Gosselin, de toenmalige exploitant van het benzinestation. De man maakte een geslagen indruk toen de buurtbewoners hem de schuld van de vervuiling in de schoenen schoven. ,,Ik heb dit ook allemaal niet gewild. De buurt heeft mij als zondebok aangeduid. Van heel die zaak ben ik echt ziek geworden. Daardoor heb ik zelfs mijn job verloren. Ik ben nu al geruïneerd. Als ik door de rechtbank aansprakelijk wordt gesteld en ik voor de saneringskosten zal moeten opdraaien, weet ik echt niet meer wat te doen.''