Leesfreaks uit Wieze kunnen morgen zondag in het Ontmoetingscentrum voor het eerst kennismaken met de uitleenpost van de gemeentelijke openbare bib. De verruimde en fris gerenoveerde ruimte van de vroegere vrije openbare bib, stelt de lezers ruim 3.500 boeken ter beschikking.

,,In april van dit jaar'', herinnert zich cultuurschepen Willy Bosman, ,,besloot de gemeenteraad de vrije openbare bib van Wieze over te nemen. Een noodzaak, want de belangstelling was al geruime tijd benedenmaats. Gebrek aan officiële erkenning en dus ook aan middelen resulteerde in een verouderd boekenbezit. De aanwinsten die bibliothecaris Gaston Heyvaert mocht inschrijven, beperkten zich uitsluitend tot schenkingen. De overname van het boekenbezit van de vzw Parochiale Werken gebeurde dan ook gratis.''

De renovatie heeft de bib deugd gedaan. De beschikbare ruimte is bijna verdubbeld door inname van het vroegere lokaal van Kind en Gezin. De lezers kunnen terecht aan een nieuwe uitleenbalie en ook de vloerbekleding en de kinderhoek zijn nieuw.

,,Vanuit de hoofdbibliotheek in Lebbeke'', verduidelijkt bibliothecaris François Vanden Hove, ,, werden nieuwe rekken overgebracht. De bestaande boekencollectie werd voor tachtig procent verwijderd en vervangen door dubbele exemplaren en nieuwe aankopen. Zo zijn alle jeugdboeken nieuw. Bedoeling is het bezit stelselmatig uit te breiden.''

Een pc om onder andere de catalogus te raadplegen of om te internetten ontbreekt vooralsnog. Cd-roms ontlenen kan evenmin. Die faciliteiten zijn toekomstmuziek. ,,Een goeie zaak, die overname'', oordeelt bib-bezoeker Marcel Vermeir. ,,De voorbije jaren zat de bibliothecaris zich tijdens de openingsuren constant te vervelen. Krijgt deze uitleenpost regelmatig stimulansen -- ik denk aan de installatie van multimedia en acties om het lezen te bevorderen -- moet hij de aandacht van heel wat Wiezenaars trekken.'' Aan belangstelling van de jeugd zal het niet ontbreken, want de leerlingen van de plaatselijke vrije basisschool zullen elke dinsdagmorgen van hun bezoek aan de turnzaal in het Ontmoetingscentrum gebruikmaken om ook de bib binnen te wippen.

  • De uitleenpost gaat morgen officieel open om 11 uur. Iedereen is welkom. Vanaf donderdag volgende week is de bib elke week, afwisselend op do. en wo., van 16 tot 19 uur open.