Burgemeester Norbert De Batselier gaat begin volgend jaar met Peter Steenhaut, de topman van de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) en met de top van plaatselijke inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs (LORGO) rond de tafel zitten over de uitbreiding van de brandweerkazerne.

Die uitbreiding moet komen op de plaats aan de Leopold II-laan waar momenteel een deel van het Dendermondse gemeenschapsonderwijs is gehuisvest. Vlaams minister van Onderwijs Marleen Van der Poorten schoof de hete aardappel door naar de ARGO.

Het Dendermondse gemeenschapsonderwijs wil een atheneum-campus inplanten aan de Begijnhoflaan waardoor de gebouwen aan de Leopold II-laan en tussen de Leopold II-laan, de Brusselsestraat en het Heldenplein leeg komen te staan. De terreinen krijgen dan een nieuwe bestemming, respectievelijk een perceel voor de uitbreiding van de brandweerkazerne en een woonzone.

Maar het geld voor de campusvorming van het gemeenschapsonderwijs is niet beschikbaar. De Batselier vroeg minister Van der Poorten stappen te doen om het geld vrij te maken. Maar Van der Poorten antwoordde negatief en stelde De Batselier voor de zaak af te handelen met de ARGO.

,,Eind januari of begin februari gaan we met de ARGO en de LORGO rond de tafel zitten. Van ARGO-topman Peter Steenhaut vernam ik dat zijn dienst niet afwijzend staat ten opzichte van de campus'', poneert De Batselier.


Uitvoeringsplan
Ondertussen stelde het schepencollege een ontwerper aan voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. De Batselier: ,,We vroegen de ontwerper de zone aan de Leopold II-laan, aan de gemeenschapsschool achter de kazerne, in te kleuren als zone voor openbaar nut. Dan kunnen we daar de brandweerkazerne uitbreiden. Meteen kunnen we een noodzakelijke tweede uitgang voor de kazerne realiseren aan de Leopold II-laan. Voorts vroegen we de ontwerper de zone tussen de Leopold II-laan, de Brusselsestraat en het Heldenplein in te kleuren als woonzone. Eens de atheneumschool naar de campus is verhuisd, kunnen we er een nieuw woongebied realiseren.''