De Europese Top van Laken staat ook in de agenda van Geert Van Keer (54). De Dendermondse topambtenaar leidde de voorbije maanden immers een achttal technische commissies en de resultaten die daar werden geboekt zijn weer te vinden in de Verklaring van Laken. Van Keer verwacht dat Verhofstadts verklaring een sterke invloed zal hebben op de toekomst van de EU. ,,We maakten de Unie een stuk transparanter'', stelt Van Keer zelf het liefst zijn werkgroep transparantie in de kijker.

Geert Van Keer was dienstdoend directeur-generaal toen hij vijf jaar geleden vanuit Buitenlandse Zaken als permanent vertegenwoordiger werd gedetacheerd naar de Raad van de Europese Unie. In het team van Frans Van Daele -- de Belgische ambassadeur bij de EU wordt volgend jaar ambassadeur in de Verenigde Staten -- zou Van Keer als leidinggevend juridisch consult de continuïteit in het kluwen van de wetgeving verzekeren. Van Keer die in Den Haag internationaal recht en volkenrecht studeerde, kreeg spek naar zijn bek.

  • En toen was er het Belgisch voorzitterschap. Je zou daar een belangrijke rol in krijgen?
  • Geert Van Keer: ,,Ja, maar dat kwam niet onverwacht. Net als mijn collega's in de Permanente Vertegenwoordiging wist ik al langer dat tijdens het Belgisch voorzitterschap wij zo'n rol zouden krijgen. In de eerste helft van dit jaar werd ik tijdens het Zweedse voorzitterschap voorbereid om de leiding van een aantal technische werkgroepen op te nemen. Het werden er uiteindelijk acht. Niemand deed beter.''

  • 11 september zou het Belgisch voorzitterschap sterk gehypotheceerd hebben. Voelde men dat in de werkgroepen ook zo aan?
  • ,,Het werk dat door het Belgisch voorzitterschap werd geleverd kreeg niet altijd de aandacht die het verdiende. In één van mijn werkgroepen stelden we bijvoorbeeld een nieuwe Europese Vennootschapswet op die eens op kruissnelheid de bedrijven jaarlijks een besparing van 30 miljard euro oplevert. Maar anderzijds hebben de gebeurtenissen in New York ons bewust gemaakt van de noodzaak tot meer samenwerking. Ik stelde vast dat er na 11 september efficiënter werd gewerkt. Het is dus zeker niet zo dat we het werk dat we gepland hadden niet werd afgewerkt. Wel integendeel.''


    Thuis
  • Uit uw acht commissies kwamen wellicht honderden bladzijden tekst. Is er van uw werk ook iets terug te vinden in de Verklaring van Laken?
  • ,,De werkgroep waar ik het meest aan gehecht raakte was die rond de transparantie. De doorzichtigheid en de toegankelijkheid van het Europese labyrint werd mijn dada. En de besluiten van die werkgroep zijn met evenveel woorden in Verhofstadts verklaring terug te vinden. We maakten de Unie een stuk transparanter, de burger zal zich na het Belgisch voorzitterschap beter thuis voelen in de Europese Unie.''

  • Begrijp je dan de vrees van de vakbonden en de antiglobalisten? Werd de Unie ook rechtvaardiger en socialer?
  • ,,Dat was alvast de bekommernis van een aantal ministers. Michel, Onckelinx en Vandenbroucke bijvoorbeeld hebben een eerlijker en socialer Europa altijd als prioriteit gesteld. Het bevorderen van de sociale economie was het uitgangspunt. Daar moesten wij in alle werkgroepen aandacht voor hebben. Ik meen dat we ook daar in geslaagd zijn.''