Latemnaars kunnen van hun lage personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven genieten want de nieuwe bestuursmeerderheid wil bij de opmaak van de begroting 2002 daaraan voorlopig niet tornen.

Uit de vele belastingreglementen die maandag 17 december aan de gemeenteraad worden voorgelegd, blijkt dat het bestuur evenwel op andere manieren toch aan wat extra belastinginkomsten tracht te komen. Zo komt er een nieuwe belasting op kantooroppervlaktes van meer dan zeventig vierkante meter. ,,Wij viseren wel de vele meervolumecomplexen die bijna integraal uit kantoorruimte bestaan en die als paddestoelen langs de gewestweg verrijzen'', aldus burgemeester Freddy Vanmassenhove (VLD+). De jaarlijkse belasting bedraagt acht euro per vierkante meter.

Een niet onaardig bedrag aan bijkomende inkomsten verwacht men uit een verdrievoudigde belasting op tweede verblijven. Die bedroeg 250 euro maar gaat vanaf januari naar 750 euro. Dat moet de gemeente jaarlijks zo'n vijftigduizend euro (ruim twee miljoen frank) extra opbrengen. ,,Die belasting moet eigenaars duidelijk maken dat er weinig redenen zijn om hier niet permanent te wonen'', aldus burgemeester. (AVD)