In Essene haalt de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk het restauratiedossier van het historische Van Peteghemorgel na twintig jaar van onder het stof. Het waardevolle orgel is serieus in verval.

Het beschermde orgel in de kerk van Essene wordt toegeschreven aan Pierre-Charles Van Peteghem, de tweede generatie van de legendarische familie orgelbouwers. De bouwdatum wordt geschat op 1816 of 1818 maar precieze historische gegevens zijn er eigenlijk niet. Het Affligemse cultuurmonument Leo De Rijck zette in 1982 zijn schouders onder een restauratiedossier. Dat bleek al te bestaan maar het was bij Haviland, die de opdracht had gekregen van de gemeente, vrijwel leeg in een stoffige lade beland.


Behelpen
Vijf jaar later was er onder impuls van De Rijck wel een vrijwel kant en klaar dossier, inclusief een kostenraming (167.000 euro of 6,7 miljoen frank), maar toen keerden de politieke kaarten in Affligem. Van de restauratie werd sindsdien niets meer vernomen. De laatste jaren geraakte het orgel steeds meer in verval. ,,Pater Gaby Willems kon de defecten gewoonlijk nog herstellen maar het blijft behelpen, wat toch erg jammer is voor zo'n waardevol orgel'', zegt Martin Winters, secretaris van de kerkfabriek.

Het nieuwe restauratiepremiebesluit van het Vlaams gewest, van december vorig jaar, opent echter nieuwe mogelijkheden. Door dat besluit komt het gewest voor 60 procent tussenbeide in de restauratiekosten. Het overige deel is ten laste van de provincie (20 procent), de gemeente en de kerkfabriek (elk 10 procent). Een startvergadering met alle betrokkenen had vorige week al plaats. De conclusie was dat er relatief weinig een snelle restauratie in de weg staat.

,,Het is in dit dossier wel wenselijk dat de kerkfabriek, als eigenaar en gebruiker van het orgel, de rol van opdrachtgever van de restauratie overneemt van de gemeente. Administratief was het dossier destijds al zo goed als rond. Het moet hier en daar alleen wat worden geactualiseerd'', zegt Antoon Fauconnier, orgeldeskundige van de dienst Monumenten en Landschappen.