Melanie Sameyn neemt de fakkel van Pieter Tack over. Haar voorganger was vier jaar voorzitter en haakt voor diverse redenen af. ,,Mijn job en andere engagementen vragen veel tijd. Ik ben 29 jaar en op die leeftijd vervaagt het contact met de jeugdverenigingen. Ik stop geenszins uit ongenoegen. Maar het is tijd om de kans te laten aan een nieuwe generatie'', verduidelijkt Pieter Tack.

Elke jeugdbeweging mag in princiep twee vertegenwoordigers naar de algemene vergadering sturen. De laatste keer was de opkomst evenwel klein. Ondanks die matige belangstelling werd zonder grote moeite een vernieuwd dagelijks bestuur op de rails gezet. Tien kandidaten, waaronder verscheidene nieuwkomers, boden zich aan en verkozen binnen de eigen rangen Melanie Sameyn tot voorzitster en Jeroen Demeyere tot ondervoorzitter. De bestuursploeg kan nog groeien. Enkele jeugdverenigingen moeten nog worden aangesproken.