Marc Timbremont, directeur van sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard, is op de hoogte van de problemen die de werken aan het appartementsblok Windekind veroorzaken. ,,Wij weten dat die renovatiewerken moeilijkheden veroorzaken. Maar als we de centrale stookplaats wilden vernieuwen, lag de centrale verwarming stil. We konden niet anders dan dat nu doen, of we moesten uitwijken naar het voorjaar. Het heeft allemaal wat langer geduurd dan verwacht.''

Voor de werken aanvingen, organiseerde Volkshaard verschillende bewonersvergaderingen. ,,En daaruit bleek dat bewoners er tegenop zagen om tijdelijk te verhuizen'', zegt Timbremont. ,,De mensen zijn bereid een beetje last te aanvaarden. Als er toch individuele problemen opduiken, proberen we die zo goed mogelijk op te lossen. Uiteindelijk gaat het erom dat wonen in Windekind voor de mensen aangenamer wordt.''

De werken aan Windekind zullen nog een jaar duren. De kostprijs wordt geraamd op 3.720.000 euro. (DIH)