Op de algemene vergadering van Spirit in Brussel waarbij het nieuwe regeerakkoord aan de achterban werd voorgelegd, stemden drie aanwezige Spirit-leden tegen. Deze drie aanwezigen waren alle drie Spirit-leden uit Halle.

Woordvoerder Eric De Greef: ,,We zijn teleurgesteld dat de splitsing van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde niet werd weerhouden in het akkoord. Het is een gemiste kans om een aantal problemen in de rand een halt toe te roepen zoals de verfransing en de verstedelijking, de hoge- en woonprijzen en het groeiend onveiligheidsgevoel. Nu ook 28 burgemeesters uit het arrondissement de eis tot splitsing onderschreven, was er voldoende democratische basis aanwezig''.

Spirit Halle voegt er aan toe dat het behalve het niet splitsen van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde het regeerakkoord wel kan onderschrijven omdat het voldoende elementen voor een sociaal en progressief beleid bevat. (IDH)