Vlaams minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Energie Gilbert Bossuyt werd gisteren met een loodsboot van de afdeling Waterwegen Kust van het Zeewezen naar de Thorntonbank gebracht. Daar plant C-Power vanaf 2005 een windmolenpark met zestig turbines.

De loodsboot was pas Oostende uitgevaren of het probleem van de gespreide bevoegdheden op zee werd de minister al duidelijk gemaakt. De minister voer aan boord van een Vlaams schip op de federale zee. Nochtans zijn het de diensten van de Vlaamse gemeenschap die verantwoordelijk zijn om de boeien uit te zetten of om de scheepvaart te sturen via loodsen of radio. De Vlaamse overheid werkt aan de bouw van een bijkomende radartoren aan de westkust. Die moet onder meer het gebied waar de Tricolor is gezonken helpen bewaken.

De minister werd duidelijk gemaakt dat er verschillende regels gelden binnen het Belgische Continentaal Plat en de veel grotere zone waar België economische rechten heeft. Er is ook een apart scheepvaartregelment voor de Westerschelde. Op het vlak van de baggerwerken zou er tot 5 miljoen euro nutteloos worden uitgegeven door een reglementering die oplegt dat er niet meer direct mag worden gestort. Hierdoor kunnen stranden niet meer worden opgespoten. Het helikopterplatform van de nieuwe radartoren krijgt geen vergunning als vaste landingsplaats omdat er geen minister bevoegd is voor ruimtelijke ordening op zee.

Aan de Thorntonbank zag de minister, net als algemeen directeur Filip Martens van C-Power dat aan de zuidwest-boei die de Thorntonzandbank aanduidt, de kust niet zichtbaar is. C-Power gaat de komende weken de kustbewoners informeren over de bouw van het windturbinepark. In 2005 wil C-Power met de bouw van 24 turbines starten. Een jaar later zou het Belgische bedrijf de overige 36 turbines dichter bij de Nederlandse grens realiseren.

Bij het ontschepen zei Bossuyt dat hij snel met federaal minister Johan Vande Lanotte, bevoegd voor de Noordzee, aan tafel gaat zitten om snel wat knelpunten weg te werken. (WGB)