Uit een doorlichting van het werkvolume van RVT-ROB Home Sint-Jan blijkt dat de werkdruk in het rusthuis de voorbije jaren sterk is toegenomen.

De zorgbehoevendheid van de rusthuisbewoners is gestegen van 49 procent in 2000 tot 66 procent in 2002. Vanuit de Vlaamse overheid worden steeds meer eisen gesteld aan de administratieve organisatie van de dossiers. Vele handelingen die vroeger zowel door verpleegkundigen als verzorgenden mochten worden uitgevoerd zijn nu uitsluitend ,,gereserveerd'' voor de verpleegkundigen.

Momenteel zijn er quasi geen georganiseerde overlegmomenten meer tussen verplegend en verzorgend personeel. Deze momenten worden nochtans als cruciaal bestempeld voor een goede werking. Verder blijkt uit deze doorlichting dat de huidige personeelsbezetting niet langer volstaat om verder kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan de 59 bewoners.

De gemeenteraad en het OCMW hebben beslist het personeelsbestand uit te breiden met vier personen. Deze uitbreiding gaat gepaard met een reorganisatie van het takenpakket. Verder moet de nodige aandacht worden gegeven aan een eventuele vrijwilligerswerking. Tot slot wordt de gemeente gevraagd een dossier in te dienen voor bijkomende RVT-bedden, waardoor op termijn wellicht opnieuw bijkomend personeel zal moeten worden aangeworven. (AV)