Minister-president Patrick Dewael, titelvoerend burgemeester van Tongeren, was vrijdag aanwezig op een overleg over de drugsproblematiek in de Ambiorixstad. Resultaat is dat de Tongerse huisartsen en de apothekers, in samenwerking met het CAD en een sociaal assistent van het OCMW of van de stedelijke sociale dienst, een programma op te starten voor de behandeling van de verslaafden.

Op de bijeenkomst waren naast waarnemend burgemeester Jef Simon en de stadssecretaris, ook de voorzitter van het CAD en de politiecommissaris aanwezig. Dewael riep de vergadering samen om zo volledig mogelijk ingelicht te worden over de recente onrustwekkende overlijdens in Tongeren.


Voorlopige conclusies
Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, zijn er al enkele voorlopige conclusies bekend. Zo zijn de sterfgevallen wellicht niet te wijten aan een overmatig drugsgebruik. Een mix van methadon, drugs en geneesmiddelen is een meer waarschijnlijke oorzaak. Er zouden ook geen bewijzen zijn voor het bestaan van een crimineel netwerk van dealers.

Dewael drong tijdens de vergadering aan op een overleg tussen het CAD, de huisartsenkring en de apothekers van Tongeren. Zij zullen enkele gemandateerde artsen en apothekers afvaardigen om samen met een sociaal assistent van de sociale dienst of van het OCMW en het CAD een groep te vormen. Die moet het probleem van de drugsverslaafden van zeer nabij opvolgen.

De overige artsen en apothekers moeten bijgevolg de drugsgebruikers doorverwijzen naar de gemandateerden. Zo wil men een beeld krijgen van het gebruik van methadon en geneesmiddelen door de Tongerse verslaafden. Van het CAD krijgen de artsen en de apothekers concrete richtlijnen. Het CAD zal hiervoor ook een aantal consultaties vergoeden aan de artsen.

Het stadsbestuur zal zo snel mogelijk de betrokkenen rond de tafel roepen. Mogelijk gebeurt dit maandag al.(KB)