Ook de Limburgse vakbondsafdelingen gaven gevolg aan de Europese oproep om vrijdagmiddag het werk een tijdje neer te leggen. Zo willen de bonden een krachtig signaal geven dat ze niet akkoord gaan met de nakende oorlog in Irak. ,,Vrede, diplomatie en overleg zijn en blijven de boodschap'' aldus de bonden.

De koepel van Christelijke Werknemersorganisaties ACW-Limburg liet in ieder geval ,,horen'' tegen een mogelijke oorlog te zijn. Ze riep haar werknemers op om naar het werk af te zakken met zoveel mogelijk potten en pannen. Met dat materiaal werd 's middags een ,,potten- en pannentocht'' gehouden.

De tocht ging van het ACW-gebouw naar het standbeeld van de onbekende oorlogsvrouw aan de Maastrichterpoort. ,,Met dat huishoudelijk gerief willen we onze solidariteit betuigen aan al de gewone burgers, zowel in Irak als in de VS of waar dan ook op de wereld, die slachtoffer zijn van de oorlogsdreiging'', viel te horen.


Slogans en pamfletten
Ook ACOD-Limburg droeg zijn steentje bij en hing anti-oorlogs- en vredesslogans op aan de gevels van de diverse werkzetels. Aan de refter van het Administratief Centrum in de Voorstraat werden pamfletten uitgedeeld om iedereen te wijzen op de dreigende oorlog.

Ondertussen gingen de sirenes in het provinciehuis en aan verschillende andere gebouwen (onder andere in Bokrijk). Ook in diverse privé-bedrijven en overheidsdiensten werd het werk gistermiddag een tiental minuten neergelegd.

De vakbonden zien deze acties als een algemene repetitie voor grootscheepsere acties die voorzien zijn op de dag dat de oorlog eventueel uitbreekt.