Terwijl van alle kanten leerlingen toestroomden, dreunde op de speelplaats van het Paridaensinstituut het vredeslied 'Give peace a chance' door de boxen.

,,Oorlog is altijd het slechtste scenario'', klonk het daarna door de microfoon. ,,Maar zolang er geen bommen gevallen zijn, is het nog niet te laat. Toch is het letterlijk en figuurlijk 5 voor 12!''

Dat beseften ook de leerlingen, met zelfgemaakte bezinningsteksten spraken ze het volle schoolplein toe. ,,Er is maar één waarheid, en dat is vrede'', werd er gezegd. Om iets voor twaalf was het een minuutlang muisstil op de speelplaats. De oorlog liet de school duidelijk niet koud.

,,Je voelt wel dat de mogelijke oorlog in Irak de leerlingen bezighoudt'', zegt directeur Annick Van Petegem. ,,Een groot aantal leerlingen was al aanwezig tijdens vorige vredesoptochten. Velen zijn echt geëngageerd. Sommigen van hen vroegen me zelfs of ze flyers mochten uitdelen. Op die momenten heb ik soms mijn bedenkingen, maar het is duidelijk dat het thema leeft hier op school. En dat kan ik alleen maar appreciëren.''

Of de oorlogssituatie wijzigt door deze actie, gelooft de directeur niet. ,,We kunnen hier op onze speelplaats de wereld niet veranderen, maar het is goed dat er eens over nagedacht wordt. En hiermee geven we toch een signaal.''

De meisjes van het vierde jaar hebben iets meer hoop. ,,Als alle scholen dit nu zouden doen, dan kan het misschien toch wel helpen?'' Om iets na twaalven keerden alle leerlingen terug naar de klassen, met studiemateriaal in de hand. ,,We moeten nog studeren, want straks is het overhoring.''


Doodsklokken
De dag dat er een oorlog uitbreekt in Irak, zullen 's avonds in de Leuvense kerktorens de doodsklokken luiden. Dat bereikte het Leuvens Comité Tegen Oorlog. De Leuvenaars voerden ook gisteren opnieuw actie tegen de dreigende oorlog tijdens de vrijdagsmarkt. Gisteravond verzamelden de actievoerders op het Martelarenplein, voor een protestwake. Vandaag, zaterdag, vormen de Leuvenaars een hecht blok tijdens de nationale manifestatie in Brussel.