Het Leuvense Parket heeft met harde hand de schaar gezet in de opnamebeelden van het VTM-programma 'Zware Voet' . ,,Knippen was nodig om eventuele vrijspraken van verkeersovertreders te voorkomen'', aldus Theo Jacobs. Commissaris Michel Van Meerbeek reageert verdeeld. ,,De nieuwe richtlijnen zetten de meerwaarde van zo'n programma's op de helling. Andere Parketten zijn toleranter.''

Wie herinnert zich niet de prachtige beelden van de Antwerpse politie in volle achtervolging of van de agenten die in authentiek dialect de zoveelste burenruzie susten. Dergelijke opnames kunnen voortaan niet meer. Een vonnis in Antwerpen zorgde immers voor opschudding in de relatie tussen gerecht, politie en media. Een vrouw die een verkeersovertreding op haar palmares had, werd gedeeltelijk vrijgesproken omdat er een camera aanwezig was bij het verhoor. De rechter zette met de uitspraak een trend die bij alle betrokken partijen leidde tot heel wat vraagtekens.


Vrije nieuwsgaring
Zoals wel vaker gebeurt, nam het Leuvense Parket het voortouw met nieuwe richtlijnen voor de politie wat de aanwezigheid van cameraploegen betreft. ,,De Leuvense politiechefs waren vragende partij voor duidelijke richtlijnen. Wat kan en wat kan niet? Eigenlijk zijn de basisregels eenvoudig. Voor het Parket van Leuven is het geheim van het onderzoek heilig. Bovendien hechten we veel waarde aan de waardigheid en de privacy van de betrokken personen. Een programma zoals Het leven zoals het is...politie (VRT) viel nog mee, maar wat we later zagen op Patrouille kan echt niet. Sommige parketten zien misschien geen probleem in dergelijke opnames, maar het Leuvense Parket wil eventuele problemen meteen aanpakken. Het zou zonde zijn dat overtreder vrijuit gaat omdat er een camera aanwezig was. Het is onze job overtreders en criminelen te bestraffen en niet om te zorgen voor boeiende televisie. De nieuwe richtlijnen respecteren de vrije nieuwsgaring, maar gerechtigheid is voor ons nog steeds prioriteit'', zegt Theo Jacobs, woordvoerder van het Leuvense Parket.

Het eerste wapenfeit van de nieuwe richtlijnen is alvast een feit. In beelden van Zware Voet , een VTM-programma met als thema alcohol- en snelheidscontroles, werd flink de schaar gezet.


Extra streng
Commissaris Michel Van Meerbeek: ,,De cameraploeg van Capiau Projects volgde onze agenten zo'n twintig dagen. Dat leverde uiteraard mooie beelden op, die bovendien een opvoedkundige waarde hadden voor andere bestuurders. Het Leuvense Parket was echter bijzonder streng in haar beoordeling. Concreet blijft er niet veel meer over om uit te zenden. Voor zover ik weet, is het project ook voor onbepaalde tijd uitgesteld.''

,,De nieuwe richtlijnen maken de overlevingskans van dergelijke programma's bijzonder klein. De meerwaarde voor de kijker is verdwenen. Persoonlijk blijf ik achter het opvoedende karakter van de beelden staan. Andere Parketten zijn blijkbaar toleranter.''

Bij Capiau Projects konden we niemand bereiken voor commentaar op de toegepaste 'censuur'. Voorlopig blijft het een open vraag of de nieuwe richtlijnen andere Parketten zullen kunnen bekoren. Het is en blijft alvast een feit, dat de kijker een stukje boeiende televisie kwijt is.