Ondanks het vernieuwd fuifdossier dat in vele gemeenten als voorbeeld gesteld wordt en dat schepen van jeugd Frank Gillijns tot in Leuven is gaan voorstellen, blijft de Sint-Pauluszaal in Opwijk als fuifzaal onveilig. Dat zegt Nadia Vandevoorde, voorzitter van de jeugdraad in Opwijk.

,,Ik hoor dat van bezoekers van fuiven tijdens het weekeinde'', zegt Vandevoorde. ,,Er zijn de jongste tijd weer vechtpartijen geweest en er zijn opnieuw auto's beschadigd in de buurt van de fuifzaal. Politiecontrole is er onlangs de schone beloften nog niet geweest. Het zijn niet mijn woorden, maar men zegt mij dat het fuifdossier mooie theorie is, maar in de praktijk niets voorstelt. Het gevoel van onveiligheid wijkt niet. Het zijn steeds dezelfde belhamels die de boel op stelten komen zetten. In theorie mogen de organisatoren hen de toegang ontzeggen, maar ik vraag mij af hoe ze dat moeten gaan doen. Ze hebben geen politie-bevoegdheid.''

Schepen Frank Gillijns hoorde een ander verhaal. ,,Sinds het vernieuwd fuifdossier van kracht is, zijn de conflicten verminderd. Verhalen over vechtpartijen en vandalisme zijn mij niet bekend. Wat mij wel ter ore is gekomen, is dat sommige organisatoren er toch nog in slagen om de geluidsbegrenzer te omzeilen. Hoe zij dat doen, vertel ik niet. Ik wil niemand op een idee brengen. Ook is er nog altijd zwerfvuil te vinden na een fuif. De opdracht tot meer politiecontrole is onlangs gegeven. Elke organisator moet binnen de acht dagen een evaluatieverslag doorstuurt naar de politie. Als er zich incidenten voordoen, moet dat in dat verslag terug te vinden zijn.''

Gillijns gelooft niet dat het fuifdossier niet zou werken. Nu al een evaluatie van de huidige maatregelen maken, vindt hij te vroeg. ,,We moeten de vernieuwde aanpak de nodige tijd geven. We evalueren zeker niet voor het einde van het jaar. De organisatoren van de fuiven hebben de verplichting om acht coaches aan te stellen of vier security-mensen met een certificaat. Dat moet volstaan om alle problemen uit de weg te helpen. De moeilijkheid in de Sint-Pauluszaal is in tegenstelling tot jeugdhuis Nijdrop dat telkens weer andere mensen organiseren.''

,,We hadden het ons als bestuur gemakkelijk kunnen maken zoals in zovele gemeenten al gebeurd is. We sluiten de Sint-Pauluszaal als fuifzaal en klaar is Kees. Maar dat willen we de jeugd niet aandoen'', besluit Gillijns.