Affligem gaat voetweg 23 plus een aanpalende reep grond onteigenen om de toegang tot het achterliggende voetbalplein van EMI Essene te verzekeren. Wat leek op een onbenullig dossiertje blijkt bij nader onderzoek een intriest verhaal dat meer weg heeft van David (de eigenaars van de weg) tegen Goliath (de gemeente).

De terreinen van EMI Essene liggen middenin de velden. Over hoe de pleinen van oudsher bereikt werden bestaan uiteenlopende versies. De club beweert dat ze al zolang ze bestaat met de auto over voetweg 23 rijdt, maar getuigenissen en een reconstructie van de stukken bewijzen dat dit hooguit sinds 1988 het geval kan zijn. Tot dan stond er immers een forse haag tussen de woning (destijds een café) en de amper 1,7 meter brede voetweg.

Feit is dat in 1993 de voetweg, op de grens van de Fooststraat en de Ternatsestraat, werd verbreed en (gedeeltelijk) verhard, al dan niet in functie van een brandweg voor de aanpalende nieuwe hal van De Montil. De gemeente deed de werken echter zonder vergunning, volledig op privé-grond en zonder schriftelijke toestemming van de (vroegere) eigenaar.

In maart 2001 werd de eigendom aan de Ternatsestraat 2, waarop zich de eerste honderd meter van de weg bevindt, verkocht aan het jonge gezin Olivier en Ellen Declercq. Omdat ze de situatie toch maar raar vonden, informeerden ze zich vooraf zeer grondig over hun rechten en plichten. De weg ligt immers zo dicht tegen het huis dat het gevaar voor ongelukken met hun twee kinderen niet denkbeeldig is.


Gemeente claimde onterecht eigendom
Uit alle documenten bleek duidelijk dat enkel de 1,7 meter van de voetweg open moet blijven en dat gemeente noch voetbalclub enige vorm van erfdienstbaarheid konden aantonen. De nieuwe eigenaars trokken naar burgemeester Guns doch die besliste met het college dat ,,de weg op een volledige breedte moet kunnen benut worden ingevolge verjaring''. Sinds 1,5 jaar vechten beide partijen hun geschil uit voor de vrederechter. Op het terrein stapelden de incidenten tussen de eigenaars en voetbalclub EMI zich op: meerdere politietussenkomsten, vandalisme, agressie en andere heethoofdigheden, waarbij de ene telkens de andere van aanstokerij beticht.

Nu uit de definitieve conclusies duidelijk blijkt dat de gemeente helemaal geen eigendomsrecht door verjaring kan claimen, tovert deze een nieuw konijn uit de hoed: onteigenen, in het belang van de brandveiligheid van de voetbalkantine en een elektriciteitscabine. Het onderzoek rond het rooi- en onteigeningsplan werd er op een drafje doorgejaagd. Een verzoek van oppositieraadslid Tim t'Kint om het dossier op te schorten, in afwachting van de rechter die eerstdaags vonnist, werd deze week door de meerderheid afgewimpeld.