De nieuwe bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem draait sinds Kerstmis 2002 op volle toeren in de Kerkstraat. Bij de officiële opening van dit weekend kan bibliothecaris Hugo De Vreese fier mededelen dat het lezersaantal van de bibliotheek sindsdien met een kwart gestegen is.

Voor Kerstmis was de Nederlandstalige bibliotheek van de gemeente samen met haar Franstalige tegenhanger ondergebracht in de Soldatenstraat. De verhuizing naar de Kerkstraat leverde de bibliotheek een ruimere infrastructuur, een grotere collectie en meer activiteiten op. Volgens bibliothecaris Hugo De Vreese is ze een volwaardige, moderne bibliotheek geworden.

,,Vroeger hadden we slechts één verdieping, nu twee. Sinds 2000 zijn we onze collectie gaan vernieuwen en nu hebben we ook de ruimte om ze te plaatsen. Daarnaast kunnen we ook regelmatig lezingen, literaire ontmoetingen of de Jeugdboekenweek organiseren.''

De stijging van het lezersaantal sinds de opening op kerstdag vorig jaar bewijst dat de bibliotheek een heel stuk aantrekkelijker werd. ,,We tellen nu 1.400 lezers, dat is een kwart meer dan voor de verhuizing, maar we mikken op tweeduizend. Binnenkort gaan we via het internet, waardoor we een heel moderne dienstverlening zullen bieden met onder meer een Nieuwsbrief, on line databanken en een uitgebreide website.'' (KDL)