Gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans (Vlaams Blok) interpelleert tijdens de gemeenteraadszitting van 24 maart het schepencollege omtrent snoepreisjes van een vorig schepencollege. Die zouden zijn gegeven door de firma J.C. Decaux.

,,Het Vlaams Blok stelde zich ook vroeger in de gemeenteraad al vragen bij de toekenning van het contract van het plaatsen van bushokjes en reclameborden door de firma J.C. Decaux. Vandaag bereiken ons alarmerende berichten, onder meer over snoepreisjes van leden van het toenmalig schepencollege. We willen dit contract dan ook opnieuw ter discussie stellen en het college ondervragen over eventuele onregelmatigheden.'', zegt Jan Mortelmans.

Een bezoek aan de firma J.C. Decaux in Parijs vond niet plaats tijdens de vorige legislatuur maar die daarvoor. ,,Ik herinner me dat mijn echtgenote en ik op eigen kosten naar Parijs gereden zijn en er onze overnachting betaalden. De toenmalige schepenen Jos Goris (toenmalig VU) en Boudewijn Peeters (SP.A) zijn, zonder hun echtgenote, toen ook naar Parijs gereden. Het enige wat we van Decaux kregen was een fabrieksbezoek en een eetmaal in de fabriek en nadien nog een vaartochtje op de Seine'', zegt voormalig schepen en waarnemend burgemeester Jan Hendrickx (VLD). (BTL)