De christelijke vakbond LBC-NVK en de socialistische BBTK hebben gisteren op diverse plaatsen in de Kempen actie gevoerd om aandacht te vragen voor het personeel dat voor zelfstandige winkeliers werkt. In winkels in Balen, Geel en Herentals werden pamfletten uitgedeeld aan personeel, klanten en exploitanten.

De CAO-onderhandelingen tussen de zelfstandige winkeliers en de vakbonden zijn begin februari vastgelopen. Ook een verzoeningsvergadering op het ministerie heeft geen oplossing gebracht.

,,We eisen een personeelsvertegenwoordiging in de KMO-winkel om erover te waken dat ook in die kleine en middelgrote ondernemingen de rechten van het personeel worden gewaarborgd'', weet vakbondssecretaris Fleur Nuyens (LBC-NVK). ,,Dit is spijtig genoeg immers niet altijd het geval. Ongeveer 60 procent van onze dossiers voor de rechtbank is gericht tegen KMO-werkgevers. Een personeelsvertegenwoordiging op de werkvloer is dus meer dan ooit noodzakelijk.''

De vakbonden charterden daarom een bus om langs winkels te rijden. Aan de verschillende winkeliers werd onder meer gevraagd of ze op het niveau van hun onderneming over een personeelsafvaardiging willen spreken. Fleur Nuyens: ,,We kregen uiteenlopende reacties in de zin van ,,wij zijn er niet tegen maar hier bij ons is het niet nodig want wij hebben geen problemen.'' Anderen proberen de verantwoordelijkheid te leggen bij de overkoepelende organisatie of verwijzen naar Unizo. Het is duidelijk dat er opnieuw gestructureerde gesprekken nodig zijn. Zoniet gaan we naar hardere acties''. (MPH)