Hoewel ze besmettelijke tuberculose heeft, kreeg een asielzoekster in de Refuge in Brugge onlangs toch het bevel van de Dienst Vreemdelingenzaken om het land te verlaten. Het Centrum voor Illegalen liet de vrouw niet vertrekken maar nam contact op met het AZ Sint-Jan in Brugge waar de vrouw werd opgenomen.

De Artsenkrant waarschuwt er in haar jongste nummer voor dat Binnenlandse Zaken te gemakkelijk met TBC besmette illegalen blijft uitwijzen. Na opname in een ziekenhuis kiezen ze het hazenpad en belanden ,,in de vrije natuur''.

Vorig jaar al protesteerde de Artsenkrant tegen dergelijke uitwijzingen omdat een illegale Georgiër met open tuberculose toch het bevel had gekregen het land te verlaten.

Omdat de Refuge de beslissing van Binnenlandse Zaken medisch onaanvaardbaar vond, liet het illegalencentrum de man opnemen in het AZ Sint-Jan. Maar daar vluchtte hij weg, zonder medicatie of controle. ,,Deze mensen zijn een besmettelijke tijdbom voor onze Belgische bevolking'', schrijft de Artsenkrant.


Blijvend probleem
Goed een half jaar later blijkt het probleem nog altijd niet van de baan want de voorbije weken verdwenen opnieuw twee besmette illegalen uit een ziekenhuis in ons land. En nu is er weer de illegale asielzoekster met tuberculose die door Binnenlandse Zaken werd uitgewezen maar dankzij de tussenkomst van de Refuge in het AZ Sint-Jan wordt verpleegd.


Verantwoordelijkheid
,,Wij hebben tot opname toegestemd in het belang van de patiënt'' citeert de krant een anonieme arts in het AZ. ,,Ook al hebben wij slechte ervaringen omdat wij niet kunnen verhinderen dat dergelijke patiënten vluchten. We beschikken immers niet over bewakings- of gevangenispersoneel. Uiteindelijk is het de overheid die haar verantwoordelijkheid op ons blijft afschuiven.''

De vrouw heeft wel dertig in plaats van vijf dagen de tijd gekregen om het land te verlaten zodat zij een arts kan raadplegen en een attest voor noodzakelijke behandeling in België kan krijgen. Dat attest kan elke maand worden verlengd.


Wel maatregelen
Binnenlandse Zaken zegt dat het wel degelijk maatregelen neemt om het tuberculoseprobleem in asiel- en illegalencentra in te dijken door de asielzoekers systematisch te screenen. Maar tegen het feit dat zieke illegalen vluchten uit ziekenhuizen heeft het ministerie naar eigen zeggen weinig verhaal. ,,Wij hebben geen politionele bevoegdheid. Bovendien is tuberculose een probleem van volksgezondheid. Wij betwijfelen of die enkele gevallen zo'n gevaar betekenen voor onze bevolking.'' Waarvan akte.