De bestendige deputatie weigert de milieuvergunning voor een tweede superwindmolenpark op het industrieterrein Herdersbrug. Parallel met de Pathoekeweg wil de nv Electrawinds langs de spoorlijn, ter hoogte van de Sint-Pieters- en Lentestraat, zeven windmolens van 120 meter hoog bouwen. De deputatie volgt het negatieve advies van de Stad Brugge en de bezwaren van de omwonenden. Electrawinds gaat in beroep bij minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev).

De nv Electrawinds van de broers Luc en (KHBO-directeur) Paul Desender baat samen met Electrabel langs het Boudewijnkanaal al een windmolenpark met veertien turbines uit, goed voor een vermogen van 8.400 kilowatt. Maar Electrawinds wil meer en vroeg voor hetzelfde industrieterrein bij de bestendige deputatie een milieuvergunning aan voor zeven bijkomende, maar beduidend grotere molens langs de spoorweg: ze hebben elk een vermogen van 1.800 kilowatt, een ashoogte van 85 meter en een diameter van de wieken van 70 meter.

Ondanks -- uiteindelijk -- gunstige adviezen van Aminal en Stedenbouw, die trouwens al een bouwvergunning voor de molens afleverde, weigerde de deputatie donderdag de milieuvergunning omdat niet alle windmolens op een afstand van 250 meter van de bewoning blijven. Dat is de minimale afstand die voorgeschreven wordt in een omzendbrief van de Vlaamse regering. ,,Het was ook niet mogelijk om alleen die windmolens te vergunnen die die afstand wel respecteren, omdat in de bouwvergunning expliciet staat dat alle zeven molens geplaatst moeten worden, om een hiaat in de rij te vermijden'', motiveert de deputatie.


Niet in verhouding
Met haar uitspraak volgt de deputatie de Stad Brugge en de omwonenden. ,,De windmolens zijn mastodonten die het hele landschap zullen beheersen'', licht de Brugse milieuambtenaar Paul Van Acker zijn negatieve advies toe. ,,Indertijd hebben wij van Electrabel geëist dat de schoorstenen van de elektriciteitscentrale aan de Pathoekeweg tot 55 meter werden teruggebracht. Nu wel 120 meter toestaan, zou niet consequent geweest zijn. Bovendien wil Electrawinds de zeven turbines inplanten op de grens van het landbouwgebied en het industriegebied Herdersbrug. Er staan woningen te dichtbij waardoor we, samen met de bewoners, beducht zijn voor geluidshinder, visuele hinder en slagschaduw.''


In beroep
Luc Desender, zaakvoerder van Electrawinds, is niet erg onder de indruk van de weigering door de deputatie. ,,We gaan zeker in beroep bij minister Vera Dua en we zullen het daar halen ook. Aminal en Arohm staan positief. Het is zeer ongebruikelijk dat de deputatie deze adviezen naast zich neerlegt.''