Het Kortrijkse OCMW zal het rust- en verzorgingstehuis Lichtendal niet verkopen. Er zijn geen valabele kandidaten die het gebouw willen kopen, waardoor de geplande nieuwbouw van een rusthuis in Aalbeke, deels betaald met de opbrengsten van de verkoop, te duur zou uitvallen. Het bouwproject in Aalbeke gaat door, maar kleiner dan gepland.

Het RVT Lichtendal op 't Hoge is niet meer aangepast aan de huidige noden. Het gebouw van onder tot boven renoveren vond Brussel te duur, waardoor het OCMW naar alternatieven zocht. Omdat uit een onderzoek bleek dat de bejaarden in het zuiden van Kortrijk minder voorzieningen hebben, ontsproot het idee voor een nieuw rusthuis in Aalbeke ter vervanging van Lichtendal. Met de verkoop van Lichtendal wilde het OCMW het nieuwbouwproject deels financieren. ,,Een koper is niet gevonden'', zegt OCMW-voorzitter Marcel Waegemans. ,,De provincie had interesse om er een jeugdvormingscentrum van te maken, maar dat plan raakte niet door de deputatie.'' Het Kortrijkse OCMW stuurt daarom zijn plannen bij.

Lichtendal zal voor een deel gemoderniseerd worden en een capaciteit van een veertigtal bedden behouden. Dat is volgens de OCMW-voorzitter grosso modo een halvering van de huidige capaciteit. De andere helft zal in Aalbeke komen.


Nog lange weg
,,We willen op de al uitgekozen vestigingsplaats (op de Kapelhoek, nvdr) het nieuwe rusthuis bouwen, dat echter kleiner zal zijn. Voor de vrijgekomen ruimte denken we aan de bouw van ouderenwoningen in samenwerking met de sociale bouwmaatschappij. Ouderen zouden zo'n woning kunnen huren en een beroep doen op de diensten van het naburige woon- en zorgcentrum.''

De bouw van het rusthuis in Aalbeke wordt niet voor 2005 verwacht. Er volgt eerst nog een lange administratieve weg met wijzigingen van het bijzonder plan van aanleg. Op uitnodiging van de KBG zal Marcel Waegemans op 26 maart in het OC van Aalbeke uitleg geven over de plannen.