Het Meense stadsbestuur is niet te vinden voor de bouw van een 100 meter hoge windturbine aan de grenspost in Rekkem. Daarvoor is een milieuvergunning aangevraagd en loopt nog tot 24 maart een openbaar onderzoek. Menen zal wellicht negatief advies geven. Stedenbouw in Brugge moet uiteindelijk de knoop doorhakken.

De ondernemingen nv SPE Power Company uit Brussel en Vestas Windtechnologie BV uit het Nederlandse Raeden hebben als samenwerkende ondernemingen een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de windturbine.

Ze zou een plaatsje krijgen op de braakliggende gronden in de Europalaan ter hoogte van de grenspost op de E17. Daar stonden vroeger de kantoren van heel wat douaneagentschappen. De gebouwen verkrotten nadat de Europese binnengrenzen opgeheven werden. De site is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.

Als de milieuvergunning wordt uitgereikt, dan zullen de werken voor de bouw van de windturbine uiterlijk twaalf maanden later van start gaan. De totale diameter van de rotor is tachtig meter. De windturbine ontwikkelt een kracht van 2000 kW.


Wellicht geluidshinder
Volgens schepen Rudi Vandamme is de kans bijzonder klein dat het Meense schepencollege deze aanvraag gunstig gezind zal zijn. ,,In het verleden kregen we ook al drie aanvragen van firma's om windturbines te bouwen. Telkens gaven we een negatief advies en dat zal nu waarschijnlijk niet anders zijn. Blijkbaar hield de hogere overheid rekening met dit ongunstig advies, want tot op heden kregen we daarover geen nieuws meer en kwam er in elk geval geen bouwaanvraag.''

,,Wij adviseren een ongunstig advies omdat er in het structuurplan geen algemene visie is ontwikkeld over plaatsen van windturbines. We maken ons ook zorgen over de te verwachten geluids- en visuele hinder. Uiteindelijk geven wij maar een advies en beslist Stedenbouw Brugge. Tot op heden volgde men daar ons advies.''