Het buurtcomitéBang voor Boem uit de Izegemsestraat in Ardooie heeft bij minister van Leefmilieu Vera Dua beroep aangetekend tegen de milieuvergunning voor een opslagplaats voor 50.000 liter gas. ,,Wij zijn niet alleen bang voor een explosie, maar ook voor drukte, geluids- en geurhinder'', zegt Remi Surmont, woordvoerder van het actiecomité.

De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft ondanks een negatief advies van het gemeentebestuur toch een vergunning voor twintig jaar uitgereikt aan de nv Belgian Shell. Het bedrijf kreeg een toelating voor een ontmantelingscentrum voor lege recipiënten. Het gaat onder meer om een opslagplaats voor 220 gasreservoirs en een installatie voor ontgassing en onklaar maken van tanks. Het terrein ligt in agrarisch gebied en deed tot twee jaar gelden ook al dienst als opslagplaats voor gas, maar dan voor maximum 10.000 liter.

,,Wij zeggen radicaal neen tegen deze vergunning'', verklaart Remi Surmont van het actiecomité. ,,De opslagplaats ligt midden in een bewoond gebied. Uit ervaring met de vorige opslagplaats weten we dat er niet alleen explosiegevaar is, maar ook hinder van lawaai en stank. Het laden en lossen, stapelen en herstapelen van gascontainers zorgt voor een hels lawaai. De gasopslagplaats is bovendien zonevreemd. Een bom is hier niet op zijn plaats en moet naar een industriezone verhuizen''.


Uitzonderingsregel gebruikt
,,Volgens de wet moet dit soort activiteiten op 300 of 100 meter van een woonuitbreidingsgebied liggen. Die uitzondering geldt niet in geval van uitbreiding van een bestaand bedrijf. En precies van die uitzonderingsregel heeft de provincie handig gebruikt gemaakt om een vergunning te geven. Weet je dat de dichtstbijgelegen woning op nog geen 25 meter ligt? Wie zal zijn verantwoordelijkheid opnemen als er hier een ontploffing gebeurt?''

Volgens de provincie is er geen gevaar voor de omwonenden en komen er bij het ontgassen maar kleine hoeveelheden gas vrij. ,,Dat is geen argument, replikeert Remi Surmont. ,,Zelfs bij een kleine hoeveelheid, is er ontploffingsgevaar bij het minste vuurtje. We begrijpen niet waarom de overheid moeilijk doet over een tuinhuisje of een veranda, maar niet over een gevaarlijke zaak in woonzone''.